%48تخفیف

دانلود :  مبانی و روش معناشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق في كلمات القرآن الكريم

تعداد145صفحه در فایل word

 كارشناسي ارشد رشته علوم قرآن و حدیث(M.A)

 

 

 

مبانی و روش معناشناسی واژگان قرآن

در کتاب التحقیق في كلمات القرآن الكريم

شناخت بیان و زبان قرآن جهت فهم هر چه بهتر و کامل­تر کلام وحی امری ضروری به شمار می­رود.  در این راستا بحث مفردات واژگان قرآن از جمله اولین و مهم­ترین لوازم برای محقق شدن این هدف است.

کتاب «التحقیق فی کلمات قرآن الکریم»، تألیف علامه حسن مصطفوی از جمله آثاری است که به تحقیق و بررسی در معنای واژگان قرآن کریم پرداخته و به ایجاد نوآوری در مبانی و سبک پرداخته است. در این نوشتار مبانی و روش شناسی این کتاب نفیس و گران­سنگ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

 از مهم­ترین مبانی معناشناسی در این کتاب، این نظر است که کلمات، در کلام خدای تعالی، در معنای حقیقی خود به کار رفته­اند. این نظر را به خوبی می­توان در نحوه طرح و به کارگیری مفهوم «اصل الواحد» در این اثر شاهد بود. مؤلف التحقیق، در حقیقت به جای مجاز در به کارگیری واژگان به توسعه معنا قایل شده­ است و به جای توجه به مصادیق کلمات، روح معنا را محور قرار داده است. در نتیجه کار اساسی در التحقیق، کشف اصل الواحد برای کلمات قرآن بوده است و منبع این تحقیق کلام عرب و آیات قرآن است. التحقیق در روش شناسی با مراجعه به منابع اصیل، دست اول و معتبر،  ابتدا معانی حقیقی را از مجازی، تمیز می­دهد و  در گام بعدی، با استفاده از آیات قرآن، معنای جامع و واحدی را حاصل می­کند. محصولی که بلوغ و پختگی آن با بررسی قیود و ویژگی­های مخصوص هر واژه، و نیز بهره گیری از فروق، تقابل و تفاوت کلمات متشابه و ذکر خصوصیات آنها، در غالب موارد، شایستگی ویژه­ای یافته است.

برای فهم میزان کارآیی التحقیق دو روش­ مورد بررسی قرار گرفت. یک روش بررسی تأثیر و کارآمدی التحقیق در دیگر آثار مؤلف است و روش دیگر ملاحظه این کارآمدی در آثار دیگران است. با بررسی هر دو روش، این نتیجه حاصل می­شود که التحقیق بسیار کارآمد و کارگشاست.

کلید واژگان:

 حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القران الکریم، مفردات قرآن، روح معنا، حقیقت و مجاز، مبانی معناشناسی، روش تحلیل واژگان.

فهرست

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول، کلیات 6

1-1.   مقدمه 7

1-2.   سیر تطور کتاب​های لغت عرب در قرون اولیه اسلام 7

1-3.   واژه​شناسی قرآن مجید 9

        غریب القرآن و پیدایش علم واژهشناسی قرآن 10

1-4.   واژه​شناسی و جایگاه آن در کلام مفسرین اصلی قرآن 11

1-5.   کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 13

1-6.   معرفی استاد حسن مصطفوی 15

        زندگی نامه و ابعاد علمی 15

        آثار 17

1-7.   جمع بندی فصل 20

فصل دوم، مبانی واژه​شناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق 22

2-1.   مقدمه 23

        تعریف مبانی 23

2-2.   مبانی عام و اصول قرآني استاد مصطفوی 25

        یکم) إعجاز قرآن کریم 25

        دوم) تحريف ناپذیری قرآن 31

        سوم) جامعیت قرآن 34

        چهارم) هدف قرآن 37

        پنجم) قابل فهم بودن قرآن 38

        ششم) طهارت شرط درک حقایق کتاب هدایت 39

        هفتم) نسخ 41

        هشتم) محکم و متشابه 44

2-3.   مبانی خاص 46

        یکم) حصر استعمال کلمات قرآن مجید در حقیقت (عدم وجود مجاز در قرآن) 46

        دوم) اعتقاد به وجود «اصل الواحد» برای کلمات قرآن 58

        سوم) لزوم توجه به «اشتقاق» در معنای کلمات قرآن 60

        چهارم) عدم وجود اشتراک لفظی و ترادف در قرآن 62

        پنجم) اعتقاد به دلالت ذاتی الفاظ 66

        ششم) اعجاز الفاظ قرآن 70

2-4.   جمع بندی بحث مبانی استاد مصطفوی 71

فصل سوم، روش واژهشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق 72

3-1.   مقدمه 73

3-2.   منابع مورد استفاده در تألیف التحقیق 74

3-3.   بررسی روش بیان معانی در التحقیق 83

        یکم) آوردن استنادات از منابع 83

        دوم) ارایه معنای اصل الواحد، بررسی آن در قرآن و سایر موارد 85

        سوم) واژگان با خصوصیت مطلق بودن 88

        چهارم) واژگان متقابل 89

        پنجم) واژه​های با شئون مختلف 90

        ششم) فروق لغات 91

        هفتم) خصوصیات صیغه​ها 91

        هشتم) سایر مدخل​ها در التحقیق 93

3-4.   جمع بندی روش​شناسی کتاب  التحقیق 97

فصل چهارم، بررسی کارآمدی کتاب التحقیق 99

4-1.   مقدمه 100

4-2.   تفسیر 100

4-3.   ترجمه قرآن 108

4-4.   تفسیر روشن 111

        مقایسه تفسیر روشن و ترجمه​های مشهور 113

        سوره مبارکه حمد(فاتحة الکتاب) 114

        سوره مبارکه طور 118

        حاصل مقایسه ترجمه​ها 123

4-5.   تأثیر التحقیق در تفسیر تسنیم و کتاب ادب فنای مقربان 124

نتيجه، جمع بندی و پيشنهاد 127

فهرست منابع 131

چكيده  انگليسي 135

5 دیدگاه برای دانلود :  مبانی و روش معناشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق في كلمات القرآن الكريم

 1. Soychosse

  0 Unadjusted 5 stromectol over the counter uk Compatible with nearly any Mac or iOS app that can utilize a webcam

 2. Soychosse

  does insurance cover accutane Here s what you need to know about testosterone, vitamin D, and what to do if you feel like you may have low testosterone, or a vitamin D deficiency

 3. Soychosse

  chlomid nolvadex supplier 075 mg 24hr Patches Box 69

 4. Soychosse

  Low calcium can be due to certain metabolic disorders such as insufficient parathyroid hormone; or drugs like Fosamax or furosemide type diuretics clomid donde puedo comprar

 5. Soychosse

  how to get clomid Signs and symptoms of the condition include

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...