دانلود پروژه: طراحی بیمارستان قلب وعروق بارویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

تعداد 119 صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده:

فضاهای درمانی، از بدو حیات بشر به عنوان یکی از اصلی ترین مبادی و احتیاجات در امور بهداشت و درمان جامعه بوده است. طرح های مطلوب معماری به هر منظور که باشند فقط در صورتی می توانند کاملاً مفید واقع گردند که در آن ها فضاهای مختلف بر اساس نیازهای استفاده کنندگان در جهت بهبود و تسریع فعالیت های گوناگون طراحی گردد.از آن­جا که برخي از معيارهاي طراحي پايدار در سطح نازل خود در بيمارستانها، همچون به کارگيري سيستم دفع و تصفيه فاضلابهاي بيمارستاني و استفاده کاملا از آن براي آبياري فضاي سبز بيمارستان، مديريت مناسب زباله هاي بيمارستان و طراحي و مکان يابي مناسب زباله سوزها در سايت سبب کمترين ايجاد آلودگي براي محيط زيست می­شود ولي متاسفانه تا به حال در بحث بيمارستان سازي کشور توجه کافي به موضوع‌هاي پايداري و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و رابطه آن با رضايت محيطي بيماران وکارکنان صورت نگرفته است. به همین منظور در این تحقیق ابتدا به بررسی انرژی­های تجدیدپذیر پرداخته سپس ارتباط هر یک از انرژی­ها با معماری مطرح می­شود وهمچنین استفاده از اصول معماری، راهکارهایی جهت طراحی فضاهای بیمارستان تخصصی قلب ارایه شود تا این فضاها علاوه بر اینکه برای بیماران بستری قابل استفاده شود به کاهش تنش و استرس و افزایش آرامش در آن ها نیز کمک کند. در ادامه به مباحث پایداری، توسعه پایدار و معماری پایدار که در ارتباط با انرژی­های تجدیدپذیر هستند،پرداخته می شود. مباحث مربوط به بیمارستان و به طور خاص­تر بیمارستان قلب و استانداردهای مربوط به آن در ادامه­ مورد بررسی قرار می­گیرند تا با استفاده از این مطالب به طراحی بیمارستان قلب بر اساس انرژی­های تجدیدپذیر بپردازیم.

واژگان کلیدی: طراحی ،  فضای درمانی،انرژی تجدید پذیر

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 عنوان تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4 اهميت و ضرورت انجام تحقيق…………………………………………………………………………………. 5

1-5 اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5-1 هدف کلي…………………………………………………………………………………………………… 6

1-5-2 اهداف ويژه و کاربردي…………………………………………………………………………………… 6

1-6 سؤالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7 فرضيه‏هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………. 6

1-8 روش شناسي تحقيق………………………………………………………………………………………………. 7

1-9 نوع روش تحقيق………………………………………………………………………………………………….. 8

1-10 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها………………………………………………………………………… 8

1-10-1 بررسی نمونه‌های خارجی……………………………………………………………………………… 9

1-10-1-1 بيمارستان شاندز………………………………………………………………………………………. 9

1-10-1-2 مرکز کنترل بيماري هاي تايوان………………………………………………………………….. 13

1-10-1-3 مرکز پزشکی شاپیرو……………………………………………………………………………….. 19

1-10-1-4 اسپو؛ بیمارستانی در فنلاند (برنده مسابقات جهانی طراحی ومعماری)…………………… 22

1-10-2 نمونه‌های داخلی……………………………………………………………………………………………. 23

1-10-2-1 بیمارستان 600 تختخوابی پژوهشی و تحقیقاتی قلب و عروق تهران…………………….. 23

1-10-2-2 بیمارستان میلاد تهران……………………………………………………………………………… 24

1-10-2-3 بیمارستان 400 تختخوابی آموزشی دانشگاه رازی باختران………………………………….. 27

1-10-2-4 بیمارستان 500 تختخوابی نمازی شیراز………………………………………………………… 27

1-10-2-5 بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق مشهد………………………………………………… 28

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-2 انرژیهای تجدیدپذیر…………………………………………………………………………………………….. 31

2-3 انرژی خورشیدی………………………………………………………………………………………………… 31

2-3-1 معماری و انرژی خورشیدی…………………………………………………………………………… 32

2-4 انرژی باد………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-4-1 معماری و انرژی باد…………………………………………………………………………………….. 35

2-5 انرژی زمین گرمایی……………………………………………………………………………………………… 35

2-5-1معماری و انرژی زمین گرمایی…………………………………………………………………………. 36

2-6 انرژی بیوماس (زیست توده)………………………………………………………………………………….. 36

2-7 انرژی آبی…………………………………………………………………………………………………………. 37

2-7-1 معماری و انرژی آب……………………………………………………………………………………. 37

2-8 مزایای منابع انرژیهای نو (تجدیدپذیر)………………………………………………………………………. 38

2-9 توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………… 40

2-9-1 معانی لغوی……………………………………………………………………………………………….. 40

2-9-2مفاهیم توسعه پایدار………………………………………………………………………………………. 40

2-10 توسعه پایدار و انرژی…………………………………………………………………………………………. 43

2-11 توسعه پایدار و معماری……………………………………………………………………………………….. 43

2-12 معماری پایدار………………………………………………………………………………………………….. 44

2-13 ديدگا ههای مختلف درباره معماری پايدار…………………………………………………………………. 45

2-14 اصول معماری پایدار………………………………………………………………………………………….. 46

2-15 تعامل معماری پایدار و انرژیهای نو…………………………………………………………………………. 47

2-16 معماري همساز با طبيعت…………………………………………………………………………………….. 48

2-17 محیطهای درمانی و انواع آن………………………………………………………………………………….. 48

2-17-1 بیمارستان………………………………………………………………………………………………… 48

2-17-2  وجه تسمیه بیمارستان………………………………………………………………………………… 49

2-17-3  تاریخچه بیمارستان……………………………………………………………………………………. 50

2-17-4 جایگاه و اهمیت بیمارستان های ایران……………………………………………………………… 52

2-17-5 درمانگاه………………………………………………………………………………………………….. 52

2-17-6 درمانگاه تخصصی……………………………………………………………………………………… 53

2-17-7 درمانگاه عمومی………………………………………………………………………………………… 53

2-17-8 پایگاه بهداشت………………………………………………………………………………………….. 53

2-17-9 خانه بهداشت……………………………………………………………………………………………. 53

2-17-10 مرکز بهداشت درمان روستایی……………………………………………………………………… 53

2-17-11مرکز بهداشت درمان شهری…………………………………………………………………………. 54

2-18 عوامل موثربرشکل گیری یک بیمارستان………………………………………………………………. 54

2-18-1مردم واری بیمارستان…………………………………………………………………………………… 54

2-17-2 عوامل روانی…………………………………………………………………………………………….. 54

2-18-3 تنوع………………………………………………………………………………………………………. 55

2-18-4 کنترل……………………………………………………………………………………………………… 55

2-18-5 استقلال…………………………………………………………………………………………………… 55

2-18-6 هارمونی………………………………………………………………………………………………….. 55

2-18-7 ایمنی……………………………………………………………………………………………………… 55

2-18-8 احساس مالکیت برفضا……………………………………………………………………………….. 56

2-18-10 مقیاس………………………………………………………………………………………………….. 56

2-18-11 کاربرد رنگ در بیمارستان…………………………………………………………………………… 56

2-18-12 تاثیر نور بر معماری بیمارستان…………………………………………………………………….. 57

2-19 وظایف بیمارستان………………………………………………………………………………………….. 58

2-19-1 تیپولوژی…………………………………………………………………………………………………. 58

2-19-2 سیستم پاویلون………………………………………………………………………………………….. 58

2-19-3 سیستم متراکم…………………………………………………………………………………………… 59

2-20 بیمارستان تخصصی قلب……………………………………………………………………………………… 59

2-20-1دلایل ضرورت احداث بیمارستان تخصصی قلب…………………………………………………. 59

2-20-2 هدف از طراحی بیمارستان قلب…………………………………………………………………….. 60

2-21 بررسی روابط عملکردی بیمارستان قلب…………………………………………………………………… 61

2-21-1بخش‌های بستری……………………………………………………………………………………….. 61

2-21-1-1 بخش نرمال………………………………………………………………………………………….. 62

2-21-1-2بستری ویژه…………………………………………………………………………………………… 75

2-21-1-3بخش سرپایی ودرمانگاه …………………………………………………………………………… 78

2-21-2 پلی کلینیک تخصصی قلب و عروق………………………………………………………………… 78

2-21-2-1بخش نصب (نصب دستگاه متحرک عضله قلب)……………………………………………… 80

2-21-3بخش تشخیص و درمان……………………………………………………………………………….. 80

2-21-3-1رادیولوژی عمومی…………………………………………………………………………………… 81

2-21-3-2رادیولوژی خاص (کانتریزاسیون قلبی)………………………………………………………….. 81

2-21-3-3 آزمایشگاه بالینی…………………………………………………………………………………….. 82

2-21-3-4 آزمایشگاه فیزیولوژی………………………………………………………………………………. 82

2-21-3-5 اورژانس………………………………………………………………………………………………. 83

2-21-3-6 بخش جراحی……………………………………………………………………………………….. 83

2-21-3-7 فیزیوتراپی……………………………………………………………………………………………. 85

2-21-3-8 بخش MRI………………………………………………………………………………………….. 86

2-21-3-9 بخش داروخانه……………………………………………………………………………………… 86

2-21-3-10 آنژیوگرافی…………………………………………………………………………………………. 86

2-21-4 بخش‌های آموزشی…………………………………………………………………………………….. 87

2-21-5 بخش اداری و مدیریت……………………………………………………………………………….. 87

2-21-6 بخش خدمات…………………………………………………………………………………………… 88

2-22 تجهیزات و تاسیسات بیمارستان ها…………………………………………………………………………. 89

2-22-1  تاسیسات حرارتی و برودتی………………………………………………………………………… 90

2-22-2  سیستم های تولید حرارت و برودت………………………………………………………………. 90

2-22-3  سیستم های توزیع حرارت………………………………………………………………………….. 91

2-22-4  وسایل تولید سرما…………………………………………………………………………………….. 92

2-22-5  سیستم مرکزی و تهویه مطبوع………………………………………………………………………. 94

2-22-5-1  انتخاب سیستم……………………………………………………………………………………… 94

2-22-5-2  تصفیه هوا…………………………………………………………………………………………… 95

2-23 سیستم آبرسانی، فاضلاب و گازها…………………………………………………………………………… 95

2-23-1  سیستم آبرسانی، فاضلاب و گازهای طبی………………………………………………………… 95

2-23-2  سیستم توزیع آب در محوطه……………………………………………………………………….. 95

2-23-3  سیستم توزیع آب در داخل ساختمان……………………………………………………………… 96

2-23-4  فاضلاب…………………………………………………………………………………………………. 96

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………….. 97

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 98

3-2 روش شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 98

3-3 روش جمع آوري و گرد آوري اطلاعات…………………………………………………………………….. 99

3-4 روش تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………… 100

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………… 101

4-1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 102

4-2  برنامه فیزیکی بیمارستان تخصصی قلب شامل ریز فضاها و سطح استاندارد آنها…………………… 103

4-3  طراحی و استاندارد ها………………………………………………………………………………………… 117

4-3 طراحی بناهای درمانی…………………………………………………………………………………………. 117

4-5  تقسیم بندی فضاهای بیمارستان  قلب……………………………………………………………………… 117

4-6  فضاهای اصلی…………………………………………………………………………………………………. 118

4-6-1 اتاق مصاحبه و معاینه……………………………………………………………………………………… 118

4-6-2  اتاق نوار قلب………………………………………………………………………………………….. 119

4-6-3  اکو کاردیوگرافی………………………………………………………………………………………. 119

4-6-4 تیلت تست………………………………………………………………………………………………. 119

4-6-5 هولتر مانیتورینگ (تست ورزش)……………………………………………………………………. 119

4-6-6 تایم اسکینگ……………………………………………………………………………………………. 119

4-6-7 رادیولوژی……………………………………………………………………………………………….. 120

4-6-8  آنژیوگرافی……………………………………………………………………………………………… 120

4-6-9 تاریکخانه………………………………………………………………………………………………… 120

4-6-10 آزمایشگاههای کلینیکی……………………………………………………………………………… 120

4-6-11 گزارش نویسی………………………………………………………………………………………… 121

4-6-12 داروخانه……………………………………………………………………………………………….. 121

4-6-13 مراقبت ویژه قلبی…………………………………………………………………………………….. 121

4-6-14  اتاق ایزوله…………………………………………………………………………………………….. 122

4-6-15 بخشهای بستری در بیمارستان قلب و عروق……………………………………………………. 123

4-6-15-1 اتاق بستری یک تختخوابی……………………………………………………………………… 124

4-6-15-2 اتاق بستری چند تختخوابی…………………………………………………………………….. 124

4-6-16 معاینه و معالجه……………………………………………………………………………………….. 124

4-6-17 واحد پرستاری………………………………………………………………………………………… 125

4-6-18 بخش اورژانس………………………………………………………………………………………… 126

4-6-19 بخش اعمال جراحی…………………………………………………………………………………. 126

4-6-20 فضاهای پشتیبانی…………………………………………………………………………………….. 127

4-6-20-1 بخش اداری………………………………………………………………………………………… 127

4-6-20-2 پذیرش……………………………………………………………………………………………… 127

4-6-20-3 صندوق……………………………………………………………………………………………… 127

4-6-20-4 خدمات بیمارستان………………………………………………………………………………… 127

4-6-20-5 اتاق غذاخوری…………………………………………………………………………………….. 128

4-6-20-6 کاخداری……………………………………………………………………………………………. 128

4-6-20-7 تدارکات مرکزی استریل…………………………………………………………………………. 128

4-6-20-8 تجهیزات استریل………………………………………………………………………………….. 129

4-6-20-9 جمع آوری زباله………………………………………………………………………………….. 129

4-6-20-10 رختکن کارکنان………………………………………………………………………………….. 130

4-6-20-11 انبارها……………………………………………………………………………………………… 130

4-6-20-12 اتاق نظافت……………………………………………………………………………………….. 130

4-6-20-13 اتاق کار کثیف…………………………………………………………………………………… 130

4-6-20-14 سرویس های بهداشتی…………………………………………………………………………. 131

4-6-20-15 اتاق استراحت کارکنان…………………………………………………………………………. 131

4-6-20-16راهروها…………………………………………………………………………………………….. 132

4-6-20-17 آسانسورها………………………………………………………………………………………… 132

4-6-20-18 راه پله……………………………………………………………………………………………… 133

4-6-20-19 پله فرار……………………………………………………………………………………………. 133

4-6-20-20  پارکینگ………………………………………………………………………………………….. 133

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….. 134

 5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 135

5-2 تاریخچه استان تهران………………………………………………………………………………………….. 135

5-3 آثاروبناهای تاریخی……………………………………………………………………………………………. 136

5-4 جغرافیای شهر تهران………………………………………………………………………………………….. 138

5-5 مطالعات اقليمي………………………………………………………………………………………………… 139

5-6 دما و طوبت هوا………………………………………………………………………………………………… 141

5-7 بارندگي………………………………………………………………………………………………………….. 142

5-8 وزش باد…………………………………………………………………………………………………………. 143

5-9 تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………………… 147

5-10 معرفی سایت………………………………………………………………………………………………….. 149

5-11 دسترسی‌های سایت مورد نظر……………………………………………………………………………… 150

5-12 شرایط اقلیمی‌سایت………………………………………………………………………………………….. 150

5-13 عناصر شاخص منطقه در اطراف سایت…………………………………………………………………… 152

5-14 فرم وهندسه بیمارستان ها……………………………………….. Error! Bookmark not defined.

5-14-1فرم های عمودی وافقی………………………………………. Error! Bookmark not defined.

5-15طرح بیمارستان………………………………………………………………………………………………… 154

فهرست منابع ماخذ ……………………………………………………………………………………………………. 155


فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار1- 1: مدل مفهومی‌پژوهش (منبع: نگارنده)…………………………………………………………………. 7

شکل۱- 1: Source: UF & Sands – The university of Florida health system…………………………….. 9

شکل۱- 2: Source: UF & Sands – The university of Florida health system…………………………… 10

شکل۱- 3: Source: UF & Sands – The university of Florida health system…………………………… 11

شکل۱- 4: Source: UF & Sands – The university of Florida health system…………………………… 12

شکل۱- 5: Shands Hospital in Florida…………………………………………………………………………… 12

شکل۱- 6: Source: http: //europaconcorsi.com/projects…………………………………………………. 14

شکل۱- 7: Source: http: //europaconcorsi.com/projects…………………………………………………. 15

شکل۱- 8: Source: http: //europaconcorsi.com/projects…………………………………………………. 16

شکل۱- 9: Source: http: //europaconcorsi.com/projects…………………………………………………. 17

شکل۱- 10: Source: http: //europaconcorsi.com/projects……………………………………………….. 18

شکل۱- 11: Source: http: //www.bdmc.org…………………………………………………………………….. 20

شکل۱- 12: Source: http: //www.bdmc.org…………………………………………………………………….. 21

شکل۱- 13: منبع : صادقیان، 1390…………………………………………………………………………………. 22

شکل۱- 14: منبع: http: //www.ipac4.ir……………………………………………………………………………. 26

شکل۱- 15: منبع: http: //namazi.sums.ac.ir.ir………………………………………………………………….. 28

شکل۲- 1: منبع:Interior design manual, 2008………………………………………………………………….. 58

شکل۲- 2: منبع:A Reference Standards Handbook an Hospital-  Interior design manual, 2008. 65

شکل۲- 3: منبع:Interior design manual, 2008………………………………………………………………….. 66

شکل۲- 4: منبع:A Source of Design Reference Standards Handbook to Build an Hospital……… 67

شکل۲- 5: منبع:CRITICAL CARE UNIT DESIGN………………………………………………………………………. 68

شکل۲- 6: منبع:http: //www.designandhealth.com………………………………………………………….. 68

شکل۲- 7: منبع:http: //www.doorsysinc.com…………………………………………………………………… 69

شکل۲- 8: منبع:http: //www.doorsysinc.com…………………………………………………………………… 71

شکل۲- 9: منبع:http: //www.doorsysinc.com…………………………………………………………………… 72

شکل۲- 10: منبع:http: //www.doorsysinc.com…………………………………………………………………. 73

شکل۲- 11: منبع:Interior design manual, 2008………………………………………………………………… 74

شکل۲- 12: منبع:CRITICAL CARE UNIT DESIGN…………………………………………………………………….. 76

شکل۲- 13: منبع:A Source of Design Reference Standards Handbook to Build an Hospital……. 79

شکل۲- 14: منبع:A Source of Design Reference Standards Handbook to Build an Hospital……. 81

شکل۲- 15: منبع:A Source of Design Standards Handbook to –  Interior design manual, 2008… 84

شکل۲- 16: منبع:Interior design manual, 2008………………………………………………………………… 88

نمودار شماره 1: مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………. 100

شکل4- 1: اتاق مصاحبه و معاینه………………………………………………………………………………….. 118

شکل4-2 اتاق ایزوله………………………………………………………………………………………………….. 123

شکل4-3 واحد پرستاری…………………………………………………………………………………………….. 125

شکل4-4 استریل مرکزی…………………………………………………………………………………………….. 129

شکل4-5 اتاق کار کثیف…………………………………………………………………………………………….. 131

شکل5- 1: تقسیمات اقلیمی‌تابستانی و زمستانی کشور ایران……………………………………………….. 140

شکل5- 2: نمودار درجه حرارت ماهیانه شهر تهران………………………………………………………….. 142

شکل5- 3: نسبت اهميت وزش باد در جهات مختلف………………………………………………………… 145

شکل5- 4: تغییرات وزش باد (روز) ماهیانه شهر تهران………………………………………………………. 145

شکل5- 5: تغییرات وزش باد (شب) ماهیانه شهر تهران……………………………………………………… 146

شکل5- 6: درجه اهمیت وزش باد در قسمت‌های مختلف و در کل سال……………………………….. 146

شکل5- 7: زوایای تابش در بالاترین و بالاترین موقعیت سالانه خورشید……………………………….. 148

شکل5- 8: شدت تابش خورشید…………………………………………………………………………………… 148

شکل5- 9: موقعیت سایت مورد نظر واقع در منطقه 2 تهران (شهرک غرب)……………………………. 149

شکل5- 10: دسترسی‌های سایت مورد نظر……………………………………………………………………… 150

شکل5- 11: جهت بادها با توجه به قرارگیری سایت…………………………………………………………. 150

شکل5- 12: مناسب ترین جهت قرارگیری بنا…………………………………………………………………… 151

شکل5- 13: دوره‌های نوسانات دما……………………………………………………………………………….. 151

شکل5- 14: مدرسه بین المللی تهران، واقع در ضلع شمال غربی تقاطع فرحزادی- دادمان…………. 152

شکل5- 15: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ضلع جنوب شرقی فرحزادی – دادمان…… 152

شکل5- 16: بوستان نیما، واقع در خیابان فرحزادی, جنب مدرسه بین المللی………………………….. 152

شکل5- 17: پمپ بنزین، واقع در خیابان دادمان……………………………………………………………….. 152

14 دیدگاه برای دانلود پروژه: طراحی بیمارستان قلب وعروق بارویکرد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

 1. Reda

  Amatör Homegrown Dominik www seks web sites görüntüleri Maruz.
  12:3. SICAK amatör gizli kamera tarafından banyosunda tıraş
  yakalandı. 4:56. Doğal Göğüsler ile RedHead amatör Gizli sikildi.
  4:32. Amatör HD Çekim içinde Klitorisini Okşayan. 4:
  8. Amatör HD Çekim içinde Göt kasları Şişiriyor.

 2. Kevin

  Katılımcılar, kadınların bir eş ya da sevgilinin yardımı
  olmadan da bir tanım da, insanların seks yapma arzuları ya da
  yetenekleri ile bağlantılı olarak.

  my webpage: Japon Uyuyan Full HD 4K Porno video izle

 3. Daniele Newsome

  Dear filenaab.ir team,

  We can skyrocket your Google rankings in a short time with completely whitehat links and technical seo service.

  Please check our profile on fiverr:

  Please check tons of 5 star reviews on our Fiverr gig

 4. Fred

  VicAlouqua (Vic Alouqua, Victoria Alouqua, Rosie Bella)
  (220) (update 20 + 151 videos) MegaPack [Pretty Face, Big Ass, Solo, Straight, Masturbatin, Anal, Toys.

  Here is my webpage: ilham perisine tecavüz etmek

 5. Mildred

  After 1 week, your doctor may increase your dose to 40 mg, taken four
  times per day. The maximum dose is 40 mg, taken four times per day.
  Child dosage (ages 0–17 years) It hasn’t been.

  my web page; does dicyclomine have a black box warning

 6. Ernestine Stiner

  Hi,

  This AI content writer is less than $90 one time payment for lifetime usage. You can write engaging articles, product descriptions, social media posts, emails, company bio, stories, ads, and 57 other content categories in minutes.

  It is trained by Jasper AI data and 100M articles and scientific journals and uses the same tech (GPT3):

  https://appsumo.8odi.net/yRVWQ3

 7. Tandy Lundie

  Hi filenaab.ir team,

  I can rank your webpages on the first page (the top 3 rankings) of Google with on page and off page SEO service that follows Google guidelines. Never lose your rankings.

  https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fiverrhybrid&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com%2Fjeremymass_seo%2Fdo-seo-for-any-website-ranking-in-just-10-days-or-money-back

  Monthly packages include:

  On Page :

  – Content Optimization
  – Images optimization
  – Meta Tags and H1,H2 Optimization
  – Permalink Set Up
  – Fix Broken Links or 404 Errors
  – Create XML Sitemap
  – Fix Canonical Issue
  – Speed Optimization

  Off Page:

  – Omnichannel Marketing
  – High quality backlinks from domains with real visitors

  5 keywords ranked on top 3 on Google: $120
  10 keywords ranked on top 3 on Google: $230
  20 keywords ranked on top 3 on Google: $320

  Let me know if you have any questions. Rank your webpages now.

 8. Xavier Hardacre

  We created the most advanced AI content creation and optimization tool following SEO practices. It is better than Jasper and SurferSEO. Your content will rank on Google first page. It will plan your content strategy, and create your content.

  https://appsumo.8odi.net/QOo623

  NLP content optimization: You can edit your old or new content and get them rank with this tool.

  It has a plagiarism checker as good as copyscape.

  Lifetime licence. 60 days money back guarantee.

 9. Tammie Purcell

  Hi there,

  I will develop a unique and bug-free top-level NFT website for you: NFT minting website, smart contract and web 3 integration

  https://go.fiverr.com/visit/?bta=570412&brand=fiverrhybrid&landingPage=https2F%2Fwww.fiverr.com2Fcreate-a-responsive-website-with-react-js

  Service Includes:

  NFT minting functionality
  Smart contract development (erc721, erc721a, erc1155)
  Listing on Opensea and Rarible
  Connect wallet functionality
  NFT metadata generation ( art is provided by you )
  NFT metadata upload to IPFS
  Whitelist/Presale using merkle tree technology
  Ability to mint directly with credit card

  Blockchains:

  Solana
  Ethereum
  Polygon
  Binance Smart Chain
  Avalanche

  Website Frontend:

  React JS / Next JS

  Some reviews:

  “By far one of the best developers, I have come across and went above and beyond to make sure that everything was perfect for our launch. Great communication and a will to do things the right way. Will definitely be using again and HIGHY RECCOMEND!”

  “It’s my second time ordering from him I needed a front page for my website this time and Josiah did a stellar job with the UI and coding. If you’re looking for a detail-oriented dev who knows what he’s doing, this is definitely the place to go.”

  “He did an amazing job for us, I can highly recommend him! He explained us everything and everything worked as described! If you search someone for your NFT project, do it with him!”

 10. Soychosse

  and 76 for the afternoon highs stromectol 3 mg tablet Bromocriptine is used to restore ovulation and ovarian function in amenorrheic women

 11. inquimb

  ivermectin tablets for sale primidone panadol soluble malaysia kegunaan Forget what s behind though, the phenomenal rate at which corners approach and are despatched with a flick of the wheel is enthralling, and even more compelling is his footwork as he left foot brakes without ever seeming to lift off the throttle

 12. Soychosse

  acyclovir and tobramycin both increase nephrotoxicity and or ototoxicity lasix med

 13. inquimb

  kamagra e hipertension Jerry Hollendorfer said he was blindsided by the announcement, and Peter Miller said he would take his horses elsewhere

 14. Soychosse

  Pharmacological intervention is needed if the above measures are insufficient in preventing symptoms and complications of orthostatic hypotension buy cialis canada pharmacy Micellar solubilization synergistically coupled with reduced particle size contributes to the improved dissolution rate of Soluplus based dispersions 150

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...