%27تخفیف

Strategies used by translators for translating Allah’s names in Holy Quran based on Van Coillie’s (2006) Model

تعداد 78 صفحه در فایل word

 

<<M.A>> Thesis on English Translation

 

 

Strategies used by translators for translating Allah’s names in Holy Quran based on Van Coillie’s (2006) Model

Abstract

Proper nouns have an important role in people’s life. Translating proper nouns has always been a complicated and critical subject for translators. Same as other divine books, the Holy Quran contains lots of nouns especially proper nouns. The present study aimed to investigate the strategies used in translation of proper nouns from Arabic into Persian and English. The sample consisted of 99 Allah’s names (whole sample), which were translated by two Persian and two English translators. All items were extracted with the help of an expert with a Ph.D degree in theology. To analyze the data, Van Coillie’s (2006) model was used. The findings revealed that the four translators had used four out of eleven strategies discussed. Saheeh, Makarem and Qomshei had used the strategies differently but Yusuf Ali had used them similarly. Strategies reproduction and addition were used significantly differently by translators and also English and Iranian translators used these strategies differently. Non translation plus additional explanation and replacement of personal name plus additional explanation were used by translators in a similar way, and also English and Persian translators had used them similarly. Reproduction was used by Iranian translators, but never by English ones. Replacement of personal name by a common noun and non-translation plus additional explanation were the most/least frequently used strategy types by translators. These findings were in line with those reported by Farahani (2013). English and Persian translators, students and teachers of translation could benefit from findings in this study.

Keywords:  Proper nouns, translation, translation strategies, Holy Quran, translation of religious texts.

 

 

Table of Contents

 

Subject                                                                                                                     Page

Acknowledgements ……………………………………………………………………………………….. vi

Dedication……………………………………………………………………………………………………. vii

Table of Contents………………………………………………………………………………………… viii

List of Tables……………………………………………………………………………………………….. xii

List of Figures…………………………………………………………………………………………….. xiv

List of Abbreviations……………………………………………………………………………………… xv

Abstract…………………………………………………………………………………………………………. 1

Chapter One: Introduction

  • Overview…………………………………………………………………………………………………. 3

1.1. Introduction…………………………………………………………………………………………….. 3

1.2. Statement of the Problem                                                                                       5

1.3. Significance of the Study                                                                                       8

1.4. Objectives of the Study    …………………………………………………………………………. 8……

1.4.1. Research Questions                                                                                              9

1.4.2. Statement of the Hypotheses…………………………………………………………………… 9……

1.5. Definition of Key Terms …………………………………………………………………………. 10

1.6. Outline of the Study……………………………………………………………………………….. 10……

1.7. Summary of the Chapter………………………………………………………………………….. 11……

 

 

Chapter Two: Literature Review

Subject                                                                                                                     Page

2.0. Overview………………………………………………………………………………………………. 13

2.1. Definition of Proper Nouns……………………………………………………………………… 13……

2.2. Types of Proper Nouns………………………………………………………….13

2.2.1. Soltez’s (1967) Classification of Proper Nouns                                                 14

2.2.2. Newmark’s (1988) Classification of Proper Nouns……………………………………14

2.3. Models of Proper Nouns Translation…………………………………………………………. 14

2.3.1. Davie’s (2003) Model of Proper Nouns Translation………………………………….. 15

2.3.2. Vermes’s (2003) Model of Proper Nouns Translation……………………………….. 15

2.3.3. Farahzad’s (1995) Model of Proper Nouns Translation…………………………….. 16

2.3.4. Herman’s (1988) Model of Proper Nouns Translation………………………………. 16

2.3.5. Hervey and Higgin’s (1988) Model of Proper Nouns Translation………………. 16

2.4. Noun and Its Nature……………………………………………………………………………….. 17

2.4.1. History of Noun…………………………………………………………………………………… 17

2.4.2. Classification of Nouns………………………………………………………………………… 17

2.5. Literature on Proper Nouns in the World…………………………………………………… 18

2.6. Literature on Proper Nouns in Iran……………………………………………………………. 21

2.7. Summary of the Chapter………………………………………………………………………….. 24

 

 

 

 

Chapter Three: Methodology

Subject                                                                                                                     Page

3.0. Overview………………………………………………………………………………………………. 26

3.1. Research Aide………………………………………………………………………………………… 26

3.2. Design of the Study………………………………………………………………………………… 27

3.3. Data of the Study…………………………………………………………………………………… 27

3.4. Procedure of the Study……………………………………………………………………………. 28

3.5. Theoretical Framework of the Study…………………………………………………………. 28

3.6. The Issue of Reliability……………………………………………………………………………. 30

3.7. Data Analysis Techniques………………………………………………………………………… 30

3.8. Summary of the Chapter………………………………………………………………………….. 30

Chapter Four: Results and Discussion

4.0. Overview………………………………………………………………………………………………. 33

4.1. Analysis of the Research Questions………………………………………………………….. 33

4.1.1. Descriptive Statistics……………………………………………………………………………. 33

4.1.2. Research Question One………………………………………………………………………… 44

4.1.3. Research Question Two………………………………………………………………………… 47

4.1.4. Research Question Three………………………………………………………………………. 49

4.1.5. Research Question Four………………………………………………………………………… 50

4.2. List of Findings……………………………………………………………………………………… 53

4.3. Discussion……………………………………………………………………………………………… 54

4.3.1. Discussion on the First Research Question………………………………………………. 54

4.3.2. Discussion on the Second Research Question………………………………………….. 54

4.3.3. Discussion on the Third Research Question…………………………………………….. 55

Subject                                                                                                                     Page

4.3.4. Discussion on the Fourth Research Question…………………………………………… 55

4.4 Summary of the Chapter…………………………………………………………………………… 56

 

Chapter Five: Summary, Conclusion and Implications

5.0. Overview………………………………………………………………………………………………. 58

5.1. Brief Summary of the Previous Chapters…………………………………………………… 58

5.2. Conclusion…………………………………………………………………………………………….. 59

5.3. Implications of the Study ……………………………………………………………………….. 60

5.4. Limitations of the Study………………………………………………………………………….. 61

5.5. Prospects for Further Research…………………………………………………………………. 61

5.6. Summary of the Chapter …………………………………………………………………………. 62

Appendix……………………………………………………………………………………………………. 64

References………………………………………………………………………………………………….. 72

Persian Abstract………………………………………………………………………………………….. 77

 

 

 

 

 

 

List of Tables

 

Title                                                                                                                          Page                      

Table 4.1. List of strategies used to analyze the data…………………………………………. 34

Table 4.2. Statistics of different strategies used by Saheeh………………………………… 34

Table 4.3.Statistics of different strategies used by Yusuf Ali……………………………… 35

Table 4.4. Statistics of different strategies used by Makarem……………………………… 36

Table 4.5. Statistics of different strategies used by Qomshei……………………………… 37

Table 4.6. Statistics of strategy I between different translators…………………………… 38

Table 4.7. Statistics of strategy II between different translators…………………………. 39

Table 4.8. Statistics of strategy III between different translators………………………… 40

Table 4.9. Statistics of strategy XI between different translators………………………… 41

Table 4.10. Statistics of levels of inter translator consistency……………………………… 42

Table 4.11. Kolmogorov-Smirnov test of normality…………………………………………… 44

Table 4.12. The Chi-square test: Comparison of different strategies used by

      Saheeh……………………………………………………………………………………….. 45

Table 4.13. The Chi-square test: Comparison of different strategies used by

      Yusuf Ali……………………………………………………………………………………. 45

Table 4.14. The Chi-square test: Comparison of different strategies used by

       Makarem……………………………………………………………………………………. 46

Table 4.15. The Chi-square test: Comparison of different strategies used by

                   Qomshei……………………………………………………………………………………… 46

Table 4.16. The Chi-square test: Comparison of different translators in

                    application of strategy I……………………………………………………………….. 47

Title                                                                                                                          Page                      

Table 4. 17. The Chi-square test: Comparison of different translators in

                    application of strategy II……………………………………………………………… 48

Table 4.18. The Chi-square test: Comparison of different translators in

                   application of strategy III……………………………………………………………… 48

Table 4.19. The Chi-square test: Comparison of different translators in

                   application of strategy XI……………………………………………………………… 49

Table 4.20. The Chi-square test: Comparison of different levels of

                    inter translator consistency…………………………………………………………… 50

Table 4.21. The Chi-square test: Comparison of Iranian and English translators

                    in the application of strategy I………………………………………………………. 51

Table 4.22. The Chi-square test: Comparison of Iranian and English translators

                    in the application of strategy II…………………………………………………….. 51

Table 4.23. The Chi-square test: Comparison of Iranian and English translators

                    in the application of strategy III……………………………………………………. 52

Table 4.24. The Chi-square test: Comparison of Iranian and English translators

                    in the application of strategy XI……………………………………………………. 52

 

 

 

 

 

 

 

List of Figures

 

Title                                                                                                                          Page

Fig. 4.1. Statistics of different strategies used by Saheeh…………………………………… 35

Fig. 4.2. Statistics of different strategies used by Yusuf Ali………………………………. 36

Fig. 4.3. Statistics of different strategies used by Makarem…………………………………. 37

Fig. 4.4. Statistics of different strategies used by Qomshei………………………………… 38

Fig. 4.5. Statistics of strategy I between different translators…………………………….. 39

Fig. 4.6. Statistics of strategy II between different translators……………………………. 40

Fig. 4.7. Statistics of strategy III between different translators………………………….. 41

Fig. 4.8. Statistics of strategy XI between different translators………………………….. 42

Fig. 4.9. Statistics of levels of inter translator consistency………………………………….. 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Abbreviations

Col.

Abbreviation

Full Form

1

PNs

Proper Nouns

2

SL

Source Language

3

ST

Source Text

4

TL

Target Language

5

TT

Target Text

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “Strategies used by translators for translating Allah’s names in Holy Quran based on Van Coillie’s (2006) Model”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...