%41تخفیف

لوازم اصل آسان‌باوری در معرفت‌شناسی و باور دینی (آلستون و سوئین‌برن)

تعداد 158 صفحه فایل word

چکیده

این رساله کوششی است برای بررسی لوازم و نتایج به کارگیری اصل‌ آسان‌باوری در حوزه معرفت‌شناسی باور دینی،که امید است این مقصود حداقل تا حدی حاصل شده باشد.

در فصل اول درصدد پاسخگویی مناسب به پرسش‌هایی بوده­ایم که در زمینه این اصل ذهن هر خواننده‌ایی را به خود مشغول می‌دارند. نمونه‌ای از این پرسش‌ها از این قراراند: آیا این اصل یک نوع نظریه اساسی تلقی می‌شود یا صرفاً رویکرد پیشنهادی است برای ارائه برهان تجربه دینی ؟ چه کسی اولین بار این اصل را مطرح کرده و هدف اصلیش از بیان آن چه بوده است؟ و یا اینکه این اصل در آثار چه کسانی به شکل کمرنگ‌تری جلوه‌گر بوده که بعدها چنین اصلی از دل آن بیرون آمده است؟ و به طور کلی چه عواملی باعث گرایش فلاسفه دین به سمت این نگرش شده است؟ در فصل دوم و سوم فیلسوفانی که این اصل را به شکل متقن‌تری مطرح نمودند و تمام هّم خود را برای بسط و گسترش آن در زمینه توجیه باور دینی و تقریر برهان تجربه دینی بکار گرفته‌اند، معرفی و به شرح آرای آن‌ها پرداخته­ایم. در فصل چهارم به بهره‌مندی‌های مثمرثمر فیلسوفان در حوزه‌های گوناگون معرفت‌شناسی دینی پرداخته شد تا به اهمیت و کارکرد آن در این حوزه پی برده شود. در آخر نیز به سیل انتقادات و ایراداتی که متوجه چنین نگرشی شده است مطرح گردیده  تا بتوان به تا به شکل آسان­تری بتوان درباره دفاع عقلانی از این اصل صحبت نمود.

کلید واژه: اصل آسان‌باوری، معرفت‌شناسی دینی، باور دینی، تجربه دینی، سوئین‌برن، آلستُن، رویه باورساز، توجیه در نگاه نخست

       فهرست

مقدمه. 9

فصل اول. 14

پیشینه اصل آسانباوری.. 14

1_1 اصل آسان‌باوری   16

1_2 نظریات فهم عرف عام  18

1_3 علل گرایش فلاسفه به سمت اصل‌ آسان‌باوری   23

1_4 تجربه دینی   36

1_5 نتیجه‌گیری   41

فصل دوم. 43

جایگاه اصل آسانباوری در معرفت شناسی دینی سوئین‌برن  43

2_1 توجیه باور از دیدگاه سوئین‌برن  45

2_2 تجربه‌ی دینی از دیدگاه سوئین‌برن  50

2_3 سوئین‌برن و اصل آسان‌باوری   52

2_3_1 دلایل سوئین‌برن بر اصل آسان‌باوری   54

2_3_2 اشکالات احتمالی به اصل آسان‌باوری و پاسخ سوئین‌برن  56

2_3_3 محدودیت‌های اصل آسان‌باوری از منظر خود سوئین‌برن  60

2_3_4 ویژگی‌های اصل آسان‌باوری از منظرسوئین‌برن  63

فصل سوم. 69

بازسازی دیدگاه آلستُن در قالب اصل آسانباوری در عرصه مباحث معرفتشناسی دینی   69

3_1 کتاب ادراک خدا 71

3_4 محورهای اصلی دیدگاه آلستُن   73

3_4_1 تجربه عرفانی   73

3_4_2 نظریه ظهور  77

3_4_3 اعتقادات  M    78

3_5 مقایسه ادراک حسی و ادراک عرفانی   80

3_6 شرایط اعتبار ادراک    81

3_7 دلایل اعتمادپذیری ادراک حسی   85

3_8 آلستُن و توجیه معرفتی   87

3_9 ماهیت روال باورساز  89

3_9_2 معقولیت مشارکت در روال‌های باورساز  95

3_9_3 اعتمادپذیری روال‌های باورساز  98

3_10 رابطه اصل آسان‌باوری با معرفت‌شناسی آلستُن   99

فصل چهارم. 103

بهره‌مندی‌ها از اصل آسان‌باوری   103

4_1 اصل آسان‌باوری راهی جدید برای اعتبار بخشیدن به تجربه‌ی دینی   105

4_2 اصل آسان‌باوری و راهی جدید برای اثبات وجود خدا 108

4_2_1 سوئین‌برن و اثبات وجود خدا 109

4_2_2 آلستُن و اثبات وجود خدا 112

4_3 اصل آسان‌باوری و کثرت ادیان  116

4_3_1 کاربرد اصل آسان‌باوری در نظریه کثرت‌گرایی دینی جان هیک    118

4_3_2 موارد اختلاف دیدگاه جان‌هیک، آلستُن وسوئین‌برن  125

فصل پنجم. 131

نقد و بررسی   131

5_1 انتقادات به اصل آسانباوری   132

5_1_1 انتقاد ویلیام راو به اصل آسان‌باوری   132

5_1_2 انتقادات به تفاوت‌های دو تجربه  134

ارزیابی و نتیجه‌گیری   144

منابع فارسی.. 148

منابع انگلیسی.. 154

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo