طنز درآثار ادبی قرن هشتم هجری با محوریت عبید زاکانی و حافظ شیرازی

تعداد 120 صفحه در فایل word

چکیده:

طنز یکی از شاخه­های ادبیات انتقادی و اجتماعی است که در ادبیات کهن فارسی به عنوان نوع ادبی مستقل شناخته نشده و مرزهای مشخصی با دیگر مضمون­های انتقادی و خنده­آمیز ندارد. آثار اولیه در این باره به ادبیات پیش از اسلام برمی­گردد. کم نیستند شاعران و طنزپردازانی که در گسترۀ تاریخ این مرز و بوم آثار طنز پدید آورده­اند. عبید زاکانی و حافظ شیرازی  هم از جمله  چهره­های ادبی قرن هشتم هستند که به این نوع ادبی توجه کرده­اند و می­توان طنز را یکی از عناصر برجسته و تأثیرگذار در آثار این دو دانست. این پژوهش نشان می­دهد که اوضاع اسفبار قرن هشتم هجری که ادبیات را تحت تأثیر قرار داده، این دو شاعر بزرگ را بر آن داشته که از انواع طنز به طنز سیاسی و اجتماعی بیش­تر گرایش داشته باشند. در این پژوهش بر آنیم که با بررسی ساختار طنز و انواع آن و با توجه به اوضاع قرن هشتم هجری به بررسی طنز در آثار این دوره بپردازیم و بدین منظور آثار دو چهرۀ برجستۀ ادبی در این قرن یعنی حافظ شیرازی و عبید زاکانی به صورت تحلیلی بررسی می­شود.

 

کلید­واژه­ها:

طنز، عبید زاکانی، حافظ شیرازی، ادبیات فارسی، قرن هشتم هجری.

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان

فصل اول(کلیات)

۲

۱ـ ۱ـ مقدمه  ……………………………………………………………………………………………

۳

۱ـ۲ـ بیان مسئله  ……………………………………………………………………………………….

۳

۱ـ ۳ـ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………….

۳

۱ـ ۴ـ فرضیه­ها  ………………………………………………………………………………………..

۴

۱ـ ۵ـ اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………..

۴

۱ـ ۶ـ پیشینۀ تحقیق  ………………………………………………………………………………….

۴

۱ـ ۷ـ روش تحقیق  …………………………………………………………………………………..

فصل دوم(شناخت ماهیت طنز به طور عام و انواع آن)

۸

۲ـ ۱ـ طنز در مصطلحات ادبی و هنری  ……………………………………………………….

۹

۲ـ ۲ـ موضوع و هدف طنز  ……………………………………………………………………….

انواع طنز

۹

۲ـ ۳ـ ۱ـ از نظر مضمون  …………………………………………………………………………..

۱۰

۲ـ ۳ـ ۲ـ از نظر نحوه بیان و ارائه  ………………………………………………………………

۱۰

۲ـ ۳ـ ۳ـ از نظر شیوه عرضه  ……………………………………………………………………..

۱۱

۲ـ ۳ـ ۴ـ از نظر شیوه انتخاب نوع کلام  ………………………………………………………

۱۱

۲ـ ۳ـ ۵ـ از نظر چشم­انداز بافت کلامی و ساختمان ……………………………………….

۱۲

۲ـ ۳ـ ۶ـ طنز از نظر محتوا و مضمون  ………………………………………………………..

۱۳

۲ـ ۴ـ هزل  ……………………………………………………………………………………………..

۱۴

ا

۲ـ ۵ـ هجو ………………………………………………………………………………………………

۱۶

۲ـ ۶ـ تفاوت طنز، هجو و هزل  ………………………………………………………………….

۱۸

۲ـ ۷ـ روش ایجاد طنز و شوخ طبعی  ………………………………………………………….

فصل سوم

اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی و ادبی ایران در قرن هشتم هجری

۲۶

۳ـ ۱ـ اوضاع سیاسی  ………………………………………………………………………………..

۲۷

۳ـ ۲ـ اوضاع اجتماعی و فرهنگی  ……………………………………………………………….

۳۰

۳ـ ۳ـ اوضاع دینی  ……………………………………………………………………………………

۳۱

۳ـ ۴ـ اوضاع ادبی  …………………………………………………………………………………….

فصل چهارم

زندگی­نامۀ عبید زاکانی و حافظ شیرازی

۳۵

۴ـ ۱ـ زندگی­نامۀ عبید زاکانی  …………………………………………………………………….

۳۶

۴ـ ۱ـ ۱ـ انگیزه گرایش عبید زاکانی به طنز  …………………………………………………

۳۷

۴ـ ۱ـ ۲ـ آثار بازمانده از عبید زاکانی  ………………………………………………………….

۳۷

۴ـ ۱ـ ۳ـ شعرهای جدی  …………………………………………………………………………..

۳۸

۴ـ ۱ـ ۴ـ لطایف  ………………………………………………………………………………………

۴۰

۴ـ ۲ـ زندگی­نامۀ حافظ شیرازی  …………………………………………………………………

۴۳

۴ـ ۲ـ ۱ـ ذهن و اندیشۀ حافظ  …………………………………………………………………..

فصل پنجم

بررسی طنز در آثار عبید زاکانی و دیوان حافظ شیرازی

۴۷

۵ـ ۱ـ عبید زاکانی نابغۀ هزل و طنز  …………………………………………………………….

۴۸

۵ـ ۱ـ ۱ـ عناصر طنز در موش و گربه  …………………………………………………………

۵۱

ب

۵ـ ۱ـ ۲ـ عناصر طنز در رسالۀ اخلاق الاشراف ……………………………………………..

۵۶

۵ـ ۱ـ ۳ـ عناصر طنز در ریش­نامه ……………………………………………………………….

۵۸

۵ـ ۱ـ ۴ـ عناصر طنز در رسالۀ تعریفات ……………………………………………………….

۵۹

۵ـ ۱ـ ۵ـ عناصر طنز در رسالۀ صد پند …………………………………………………………

۶۰

۵ـ ۱ـ ۶ـ عناصر طنز در رسالۀ دلگشا …………………………………………………………..

۶۲

۵ـ ۱ـ ۷ـ عناصر طنز در مکتوبات قلندران …………………………………………………….

بررسی طنز در دیوان حافظ شیرازی

۶۴

۵ـ ۲ـ طبقه بندی طنزهای حافظ بر اساس مضمون ………………………………………..

۶۶

۵ـ ۲ـ ۱ـ شیوه­های طنز در غزل حافظ …………………………………………………………

۷۰

۵ـ ۲ـ ۲ـ شخصیت­های مورد انتقاد و موضوعات طنز …………………………………….

۷۳

۵ـ ۲ـ ۳ـ محورهای طنز حافظ ……………………………………………………………………

۷۶

۵ـ ۲ـ ۴ـ طنز به محتسب ……………………………………………………………………………

۸۱

۵ـ ۲ـ ۵ـ طنز به صوفی ……………………………………………………………………………..

۸۴

۵ـ ۲ـ ۶ـ طنز به خرقه ……………………………………………………………………………….

۸۵

۵ـ ۲ـ ۷ـ طنز به زاهد ………………………………………………………………………………..

۸۷

۵ـ ۲ـ ۸ـ طنز به خواجه ……………………………………………………………………………..

۸۸

۵ـ ۲ـ ۹ـ طنز به پادشاه……………………………………………………………………………….

۸۸

۵ـ ۲ـ ۱۰ـ طنز به صاحب دیوان ………………………………………………………………….

۸۸

۵ـ ۲ـ ۱۱ـ طنز به فقیه مدرسه………………………………………………………………………

۸۹

۵ـ ۳ـ پیش نویس­ها …………………………………………………………………………………..

فصل ششم

۹۱

۶ـ ۱ـ نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………………

۹۴

۶ـ ۲ـ فهرست منابع …………………………………………………………………………………..

پ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طنز درآثار ادبی قرن هشتم هجری با محوریت عبید زاکانی و حافظ شیرازی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...