سیمای جامعه در آثار زویا پیرزاد

تعداد 204صفحه فایل word قابل ویرایش

Site: www.filenaab.ir

چکیده

با بررسی متون نظم و نثر فارسی می توان به مطالب تاریخی و اجتماعی مهمی دست یافت و بدین وسیله می توان روزگاران پیشین و اوضاع و احوال زندگی مردم را بهتر شناخت. رساله ی حاضر کوششی است بدین منظور که با استفاده از آثار زویاپیرزاد به بررسی سیمای زندگی و جامعه ی ایرانی در دوره خاص از تاریخ این مرز و بوم پرداخته است.

مواردی مانند فرهنگ مردم (آداب و رسوم، باورها و …) ضروریات و مایحتاج زندگی(غذا و …) تفریحات و بازی ها، سفر، شکار، مواد مخدر، موسیقی و …، بهداشتی و پزشکی (بیماری ها و درمان ها و …)، بافت شهری (مکان های عمومی، خصوصی و …) ، آرایش و زیبایی و … سنگ و جواهرات قیمتی مورد توجه ماست.

در ادامه، برجسته‌ترین وجوه سبکی آثار زویا پیرزاد، با رهیافت سبک­شناسی فمنیستی، بررسی و تحلیل شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد از نخستین اثر نویسنده یعنی مجموعه‌داستان مثل همۀ عصرها تا رمان عادت می‌کنیم، در سطوح مختلف متن (واژگان، جملات و سطح گفتمان) نمود یافته است. سیر تحول اندیشه که به تحول زبان منجر می­شود، در آثار پیرزاد این­گونه استدر رمان چراغ­ها را من خاموش می­کنم جایگاهای مورد پرسش قرار می­گیرد و در رمان عادت می­کنیم با تحول نقش به عرصۀ کنشگری و فعالیت اجتماعی، توصیفی دیگرگون از هویت در نقش فاعلی ارائه شده است.

حاصل کار، پیش چشم داشتن سرگذشت جامعه ایرانی و ایرانیان در چند دهه اخیر است که می­تواند آیینه تمام نمای تحولات اجتماعی جامعه ایران باشد.

واژگان کلیدی: زویا پیرزاد، ادبیات داستانی، جامعه شناسی ادبیات

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

کلیات تحقیق.. ۲

۱-۱بیان مسأله. ۳

۱-۲هدف.. ۴

۱-۳روش کار. ۵

۱-۴تحلیل کتاب «عادت می کنیم» ۵

۱-۵تحلیل کتاب «سه کتاب» ۶

۱-۶تحلیل کتاب «چراغ ها را من خاموش می کنم» ۸

۱-۷جامعه شناسی و ادبیات.. ۹

فصل دوم. ۱۰

۲-۱ هدف تحقیق: ۱۱

۲-۲روش تحقیق: ۱۱

۲-۳قلمر و تحقیق: ۱۱

۲-۴اهمیت تحقیق: ۱۱

۲-۵تعریف واژه ها و صطلاحات فنی و تخصصی: ۱۲

۲-۶ سوالات تحقیق: ۱۲

۲-۷فرضیه های تحقیق: ۱۲

۲-۸زندگی نامه زویا پیرزاد. ۱۲

۲-۹آثار. ۱۴

فصل سوم. ۱۵

۳-۱مقدمه. ۱۶

۳-۲ارتباط جامعه شناسی و ادبیات.. ۱۶

۳-۲ غذا ۷۸

۳-۲-۱ عرب ملخ خور. ۷۸

۳-۲-۲ کته و مرغ آب پز. ۷۸

۳-۲-۳ پلو خورش بامیه. ۷۸

۳-۲-۴ چلو کباب.. ۷۸

۳-۲-۵ کتلت.. ۷۸

۳-۲-۶ پیراشکی.. ۷۸

۳-۲-۷ لوبیا پلو. ۷۸

۳-۲-۸ آش ماست.. ۷۸

۳-۲-۹ آش رشته ی.. ۷۹

۳-۲-۱۰ جوجه کباب – قزل آلا. ۷۹

۳-۲-۱۱ همبرگر. ۷۹

۳-۲-۱۲ ژامبون. ۷۹

۳-۲-۱۳ کباب.. ۷۹

۳-۲-۱۴ شیشلیک… ۷۹

۳-۲-۱۵ کباب چنجه. ۸۰

۳-۲-۱۶ شنیتسل- استیک… ۸۰

۳-۲-۱۷ پلمبیر. ۸۰

۳-۲-۱۸ آش ترخینه- سالاد باقلا – جوجه بختیاری.. ۸۰

۳-۲-۱۹ تاس کباب.. ۸۰

۳-۲-۲۰ حلیم. ۸۰

۳-۲-۲۱ دیزی.. ۸۰

۳-۲-۲۲ ویندالو. ۸۱

۳-۲-۲۳ کباب لقمه – آش رشته – سوشی.. ۸۱

۳-۲-۲۴ هویج پلو. ۸۱

۳-۲-۲۵ خورش لوبیا ۸۱

۳-۲-۲۶ سبزی پلو. ۸۱

۳-۲-۲۶ کتلت.. ۸۱

۳-۲-۲۷ آش – شام کم خرج. ۸۱

۳-۲-۲۸ فسنجان. ۸۲

۳-۲-۲۹ سبزی پلو ماهی.. ۸۲

۳-۲-۳۰ پیتزا ۸۲

۳-۲-۳۱ ساندویج.. ۸۲

۳-۲-۳۲ قیمه. ۸۲

۳-۲-۳۳ باقالی پلو – کشک بادمجون. ۸۲

۳-۲-۳۴ لازانیا – آش انار. ۸۲

۳-۲-۳۵ شاتو بریان. ۸۲

۳-۲-۳۶ بلانکت گوساله – کتلت.. ۸۳

۳-۲-۳۷ کباب کوبیده – کبابماهی.. ۸۳

۳-۲-۳۸ دمی گوجه. ۸۳

۳-۱-۳۹ قرمه. ۸۳

۳-۲-۴۰ کوکو سبزی.. ۸۳

۳-۲-۴۱ عدس پلو. ۸۳

۳-۲-۴۲ شیرین پلو. ۸۳

۳-۲- ۴۳ دلمه. ۸۳

۳-۲-۴۵ پارینچ.. ۸۴

۳-۲-۴۶ استانولی پلو ( قرمز پلو) ۸۴

۳-۲-۴۷  چمبور. ۸۴

۳-۲-۴۸ خورش کاری.. ۸۴

۳-۲-۴۹ فیش اند چیپس… ۸۴

۳-۲-۵۰ سمبوسه. ۸۴

۳-۲-۵۱ ساندویچ پنیر توفر. ۸۵

۳-۲-۵۲ فسنجان. ۸۵

۳-۲-۵۳ ساندویچ کالباس… ۸۵

۳-۲-۵۴ دلمه – ایکرا ۸۵

۳-۲-۵۵ سوسیس کالباس… ۸۵

۳-۳وسایل نقلیه. ۸۶

فصل چهارم. ۱۵۹

۴-۱ بازی کودکان. ۱۶۰

۴-۱-۱ توپ بازی.. ۱۶۰

۴-۱-۲ برف بازی.. ۱۶۰

۴-۱-۳ عروسک بازی.. ۱۶۰

۴-۱-۴ یک قل دو قل. ۱۶۰

۴-۱-۵ بازی در پارک.. ۱۶۰

۴-۱-۶ مسابقه دو. ۱۶۰

۴-۱-۷ بازی دم حوض آب.. ۱۶۱

۴-۱-۸ سر سره بازی.. ۱۶۱

۴-۱-۹ پر کردن حرف خالی روزنامه. ۱۶۱

۴-۱-۱۰ بازی در حیاط مدرسه و کلیسا ۱۶۱

۴-۱-۱۱ عمو زنجیر باف.. ۱۶۱

۴-۱-۱۲ چهار گوش بازی.. ۱۶۱

۴-۱-۱۳ بازی با حروف تازه آموخته از مدرسه. ۱۶۲

۴-۱-۱۴ بازی تخم مرغ عید. ۱۶۲

۴-۱-۱۵ عروسک بازی.. ۱۶۲

۴-۱-۱۶ یک قل دو قل. ۱۶۲

۴-۱- ۱۷ یک قل دو قل-مهمان بازی.. ۱۶۲

۴-۱-۱۸ بازی کودکان. ۱۶۲

۴-۱-۱۹ بطری بازی.. ۱۶۲

۴-۱-۲۰ پینگ پونک… ۱۶۳

۴-۱-۲۲ خاک بازی.. ۱۶۳

۴-۱-۲۳ لی لی کردن. ۱۶۳

۴-۱-۲۴ بازی با هولاهوپ.. ۱۶۳

۴-۱-۲۵ مارو پله بازی.. ۱۶۳

۴-۱-۲۶ قایم موشک بازی.. ۱۶۳

۴-۱-۲۷ بازی با بیگودی.. ۱۶۴

۴-۱-۲۸ مهمان بازی – دوچرخه سواری.. ۱۶۴

۴-۲ تفریح و سرگرمی.. ۱۶۴

۴-۲-۱ دوست پسر و دوست دختر گرفتن. اسم گذاشتن روی بچه ها ۱۶۴

۴-۲-۲ به گردش رفتن و پشمک خوردن. ۱۶۴

۴-۲-۳ فال قهوه ۱۶۴

۴-۲-۴ کلاس های یوگا و خودشناسی و عرفان. ۱۶۴

۴-۲-۵ شمال رفتن(مسافرت) ۱۶۵

۴-۲-۶ ادا در آوردن. ۱۶۵

۴-۲-۷ دوست پسر گرفتن. ۱۶۵

۴-۴شکار. ۱۶۶

۴-۵تفریح و سرگرمی.. ۱۶۶

۴-۶بحث و گفتگو در مورد مکتب مورد علاقه. ۱۶۶

۴-۷ جمع آوری عکس ها مورد علاقه. ۱۶۶

۴-۸ ادا در آوردن. ۱۶۶

۴-۹ قصه گفتن.. ۱۶۶

۴-۱۰ بافتنی.. ۱۶۶

۴-۱۱رفتن به سینما ۱۶۷

۴-۱۲ ماهیگیری.. ۱۶۷

۴-۱۳ ساز دهنی.. ۱۶۷

۴-۱۴جمع آوری جعبه خالی کبریت.. ۱۶۷

۴-۱۵  بازی پینگ پونگ… ۱۶۷

۴-۱۶ فال قهوه ۱۶۷

۴-۱۷ جمع کدن عکس هنر پیشه. ۱۶۷

۴-۱۸ رفتن به باشگاه گلستان. ۱۶۷

۴-۱۹ رفتن به استخر. ۱۶۸

۴-۲۰ مهارت تقلید صدا ۱۶۸

۴-۲۱ شطرنج.. ۱۶۸

فصل پنجم. ۱۶۹

۵-۱ بیماری ها ۱۷۰

۵-۱-۱ کم حافظگی.. ۱۷۰

۵-۱-۲ فلج.. ۱۷۰

۵-۱-۳ دیوانه. ۱۷۰

۵-۱-۴ سوختگی.. ۱۷۰

۵-۱-۵ سرما خوردگی.. ۱۷۰

۵-۱-۶ آبله مرغان. ۱۷۰

۵-۱-۷ فلج.. ۱۷۰

۵-۱-۸ سردرد. ۱۷۱

۵-۱-۹ حالت تهوع – سرگیجه. ۱۷۱

۵-۱-۱۰ سرخک… ۱۷۱

۵-۱-۱۱ کولیت.. ۱۷۱

۵-۱-۱۲ نازا ۱۷۱

۵-۱-۱۳ فشار خون. ۱۷۱

۵-۱-۱۴ سیاتیک… ۱۷۱

۵-۱-۱۵ مننژیت.. ۱۷۲

۵-۱-۱۶ سرطان. ۱۷۲

۵-۱-۱۷ ناراحتی اعصاب.. ۱۷۲

۵-۱-۱۸ اعتیاد. ۱۷۲

۵-۱-۱۹ آبله مرغونه. ۱۷۲

۵-۲داروها و درمان ها ۱۷۳

۵-۲- ۱ شربت هالی بُرانژ. ۱۷۳

۵-۲-۲ معجون ضد سوختگی هندی. ۱۷۳

۵-۲-۳ گرایپ میکسچر. ۱۷۳

۵-۲-۴ ویتامین ث.. ۱۷۳

۵-۳لوازم آرایشی و عطر. ۱۷۳

۵-۳-۱ ادکلن.. ۱۷۳

۵-۳-۲ تافت.. ۱۷۴

۵-۳-۳ ماتیک… ۱۷۴

۵-۳-۴ پودر کتی.. ۱۷۴

۵-۳-۵ عطر. ۱۷۴

۵-۳-۶ سایه چشم. ۱۷۴

۵-۳-۷ ریمل. ۱۷۴

۵-۳-۸ کرم ضد لک. ۱۷۵

۵-۳-۹ لاک.. ۱۷۵

۵-۳-۱۰ کرم یاردلی.. ۱۷۵

۵-۳-۱۱ ماتیک، کرم. ۱۷۵

۵-۳-۱۲ ریمل. ۱۷۵

۵-۳-۱۳ لاک.. ۱۷۵

۵-۳-۱۴ ماتیک و عطر. ۱۷۵

فصل ششم. ۱۷۶

۶-۱ اماکن خاص… ۱۷۷

۶-۱-۱ محله مرموز. ۱۷۷

۶-۱-۴ وکس… ۱۷۷

۶-۱-۵ میلک بار. ۱۷۷

۶-۱-۶ کلیسای اجمی آذین.. ۱۷۷

۶-۱-۷ شطیط.. ۱۷۷

۶-۱-۸ نماگرد. ۱۷۷

۶-۱-۹ خانه ی کاشانی.. ۱۷۸

۶-۱-۱۰ بانک سپه. ۱۷۸

۶-۱-۱۱ اداره پست.. ۱۷۸

۶-۱-۱۲ باغ ملی.. ۱۷۸

۶-۱-۱۳ موزه ملک… ۱۷۸

۶-۱-۱۴ اداره میراث فرهنگی.. ۱۷۸

۶-۱-۱۴ وزارت خانه. ۱۷۸

۶-۲مکان های خصوصی.. ۱۷۹

۶-۲-۱ خانه. ۱۷۹

۲-۳ خانه ساحلی.. ۱۸۰

۶-۲-۴ آپارتمان. ۱۸۰

۶-۳مکان هایی در خانه. ۱۸۰

۶-۳-۱ اتاق پذیرایی.. ۱۸۰

۶-۳-۲ اندرونی.. ۱۸۰

۶-۳-۳ بیرونی.. ۱۸۰

۶-۳-۴ زیرزمین.. ۱۸۰

۶-۳-۵ آبنما ۱۸۱

۶-۳-۶ پاگرد. ۱۸۱

۶-۳-۷ باغچه. ۱۸۱

۶-۳-۸ پستو. ۱۸۱

۶-۳-۹ آشپزخانه. ۱۸۱

۶-۳-۱۰ چمن.. ۱۸۱

۶-۳-۱۱ راهرو. ۱۸۱

۶-۳-۱۲ اتاق خواب بچه ها ۱۸۲

۶-۳-۱۳ اتاق نشیمن.. ۱۸۲

۶-۳-۱۴ حمام. ۱۸۲

۶-۳-۱۵ حیاط.. ۱۸۲

۶-۳-۱۶ هال. ۱۸۳

۶-۳-۱۷ سکوی سنگی. ۱۸۳

۶-۳-۱۸ اتاق خواب. ۱۸۳

۶-۴مکان های عمومی.. ۱۸۳

۶-۴-۱ استور = فروشگاه ۱۸۳

۶-۴-۲ بیمارستان شرکت نفت.. ۱۸۳

۶-۴-۳ شرکت نفت.. ۱۸۳

۶-۴-۴ باشگاه گلستان. ۱۸۳

۶-۴-۵ تالار اجتماعات.. ۱۸۴

۶-۴-۶ هتل. ۱۸۴

۶-۴-۷ قبرستان. ۱۸۴

۶-۴-۸ بازارچه. ۱۸۴

۶-۴-۹ مغازه جگرکی.. ۱۸۴

۶-۴-۱۰ رستوران. ۱۸۴

۶-۴-۱۱ قهوه خانه. ۱۸۵

۶-۵ مکانهای علم آموزی.. ۱۸۵

۶-۵-۱ دانشگاه ۱۸۵

۶-۵-۲ مدرسه. ۱۸۵

فصل هفتم. ۱۸۶

۷-۱ مروارید. ۱۸۷

۷-۲ زمرد. ۱۸۷

۷-۳ الماس… ۱۸۷

۷-۴ یاقوت.. ۱۸۷

فصل۸. ۱۸۸

عقاید ونذر. ۱۸۸

نتیجه گیری: ۱۹۱

فهرست منابع: ۱۹۲

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سیمای جامعه در آثار زویا پیرزاد”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...