« تحلیل حقوقی قولنامه »

تعداد 141 صفحه فایل word

چکیده

    گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلا خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به تهیه مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید؛ در این حالت طرفین، قراردادی عادی (قولنامه ای) تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و در مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قولنامه، معامله را واقع و به ثبت برسانند. در اکثر مواقع فروشنده به تعهدات خود که همان تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام خریدار است اقدام می نماید اما در موارد دیگری فروشنده بجای عمل به تعهدات مندرج در ( قولنامه )، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری با تنظیم قولنامه ثانوی به فروش می رساند؛ لذا در این هنگام است که بین این دو قولنامه و به عبارت بهتر بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و خریدار دوم تعارض به وجود می آید و اجتماع حقوق دو متعامل در آن واحد ممکن نمی باشد. بنابراین علی رغم اینکه قولنامه یکی از معاملات رایج در امر خرید و فروش میباشد و علی رغم این شیوع فراوان که ضروریات جامعه و توجیهات عرفی و عقلی نیز آن را تایید می نماید تنظیم کنندگان آن اطلاعات کافی درباره مفهوم و ماهیت عمل حقوقی منعقد شده ندارند واین عدم اطلاع موجب میشود تا در آینده اختلافات و دعاوی متعددی مطرح گردد که نتیجه ای جز تحمیل هزینه های گزاف به متداعیین و دستگاه قضایی ندارد. نکته دیگر اینکه گونه گونی قوانین که هریک با هدف مشخصی و در برهه ی زمانی خاصی تصویب شده اند و برداشت های متفاوت و بعضا سلیقه ای قضات که منجر به صدور آراء وحدت رویه و اصراری قابل بحث در باب قولنامه های معارض گشته از یک سو و از سوی دیگر نظریات و برداشت های متفاوت حقوقدانان و صاحبان قلم همگی دست به دست هم داده اند تا سرنوشت قولنامه و قولنامه های معارض و ماهیت حقوقی آنها در هاله ای از ابهام و بعضا بی عدالتی فرو رود. علیهذا در تحقیق حاضر که در جهت تبیین موارد فوق است سعی شده تا مطالب ارائه شده در پرتو رویه قضایی به خصوص آراء وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور مورد امعان نظر قرارگیرد.

واژگان : قولنامه، ماهیت حقوقی قولنامه، اعتبار قولنامه، آثار قولنامه، ثبت سند، معامله معارض با قولنامه.

( فهرست مطالب )

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 .۱

مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..              ۲

بخش اول : کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………….                                     ۵

   فصل اول : مفهوم و ماهیت حقوقی قولنامه…………………………………………………………………………………………۵

      گفتار اول : مفهوم قولنامه……………………………………………………………………………………………………………….. ۵

         الف : تعریف لغوی قولنامه…………………………………………………………………………………………………………….. ۶

         ب : تعریف فقهی قولنامه……………………………………………………………………………………………………………….۶

         ج : تعریف حقوقی قولنامه……………………………………………………………………………………………………………..۹

      گفتار دوم : ماهیت حقوقی قولنامه………………………………………………………………………………………………….۱۴

         الف : شرط ابتدایی بودن قولنامه……………………………………………………………………………………………………۱۴

         ب : مبایعه نامه بودن قولنامه…………………………………………………………………………………………………………۱۶

          ج : تعهد به بیع بودن قولنامه……………………………………………………………………………………………………….۱۸

فصل دوم : اعتبار و آثار حقوقی قولنامه………………………………………………………………………………………………۱۹

        گفتار اول : اعتبار قولنامه……………………………………………………………………………………………………………….   ۱۹

         الف : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت شرط ابتدایی…………………………………………………………………..۲۰

         ب : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت مبایعه نامه………………………………………………………………………..۲۱

         ج : اعتبار قولنامه تنظیمی به صورت وعده بیع……………………………………………………………………………۲۸

      گفتار دوم : آثار قولنامه……………………………………………………………………………………………………………………۳۶

         الف : اثر قولنامه بین طرفین………………………………………………………………………………………………………….۳۷

         ب : اثر قولنامه نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………………………………۴۰

   فصل سوم : تفسیر و توصیف قولنامه…………………………………………………………………………………………………. .۴۳

      گفتار اول : تفسیر قولنامه……………………………………………………………………………………………………………….                                                 .۴۳

      گفتار دوم : توصیف قولنامه…………………………………………………………………………………………………………….                                                 .۴۸

بخش دوم : قولنامه و ثبت سند……………………………………………………………………………………………………… .۵۰

   فصل اول : نقش شکلی ثبت سند……………………………………………………………………………………………………….    .۵۱

      گفتار اول : نظریه رضایی بودن معاملات املاک…………………………………………………………………………….                         .۵۱

         الف : دلایل طرفداران این نظریه……………………………………………………………………………………………………۵۵

         ب : دلایل مخالفان این نظریه……………………………………………………………………………………………………….۶۷

      گفتار دوم : نظریه انحصاری بودن اثبات مالکیت به ثبت سند………………………………………………………   .۷۰

         الف : عقیده طرفداران این نظریه…………………………………………………………………………………………………..۷۱

         ب : عقیده مخالفان این نظریه………………………………………………………………………………………………………۷۱

   فصل دوم : نقش ماهوی ثبت سند………………………………………………………………………………………………………۷۳

      گفتار اول : نظریه تشریفاتی بودن معاملات املاک………………………………………………………………………….۷۴

         الف : دلایل طرفداران این نظریه……………………………………………………………………………………………………۷۶

         ب : دلایل مخالفان این نظریه……………………………………………………………………………………………………….۸۲

       گفتار دوم : نظریه عهدی بودن معاملات ثبت نشده املاک و عدم قابلیت تعارض آن با معاملات ثبت شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

         الف : دلایل طرفداران این نظریه……………………………………………………………………………………………………۸۸

         ب : دلایل مخالفان این نظریه……………………………………………………………………………………………………….۹۲

    فصل سوم : اشکال مختلف معاملات معارض با قولنامه………………………………………………………………………۹۴

      گفتار اول : تعارض بین دو قولنامه عادی………………………………………………………………………………………….۹۵

          الف : فرض تعارض بین دو قولنامه ( سند عادی ) با تاریخ متفاوت…………………………………………….۹۵

          ب : فرض تعارض بین دو قولنامه ( سند عادی )  با تاریخ یکسان یا بدون تاریخ……………………….۹۷

       گفتار دوم : تعارض میان قولنامه ( سند عادی ) با سند رسمی……………………………………………………..   ۹۸

         الف : فرض تقدم تاریخ معامله ثبت شده بر قولنامه………………………………………………………………………                              ۹۸

          ب : فرض تقدم تاریخ قولنامه بر معامله ثبت شده………………………………………………………………………۹۹

نتیجه گیری :………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

فهرست منابع و ماخذ :…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “« تحلیل حقوقی قولنامه »”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...