%31تخفیف

بررسی نقش و آثار فتح مكه در پيشبرد اسلام

این فایل در 183 صفحه فایل word قابل ویرایش می باشد.

چکیده:

پس از هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه ندای اسلام در محدوده شبه جزیره عربستان، گستره قابل ملاحظه ای پیدا کرد و با پیروزی های تاریخی مسلمین بر کفار و مشرکین، حوزه اثر اسلام در    محدوده ی این شبه جزیره بیشتر نیز می شد و لازم بود تا پیامبر اکرم (ص) با حضور در مکه یک بار دیگر حضور اسلام را به نمایش بگذارد. لذا در سال ششم هجرت به قصد انجام عُمره مفرده عازم مکه شد که با ممانعت قریش مواجه و در نهایت با انعقاد قرارداد صلحی به نام صلح حُدیبیه، زمینه را برای فتوحات بعدی از جمله فتح مقتدرانه مکه فراهم نمود.

آن چه قابل تأمل است این است که چه عواملی در فتح مکه تاثیر گذار بوده و فتح مکه چه تأثیری در جزیره العرب داشته است؟ بدون شک پیروزی ها و موفقیت های مستمر سپاه اسلام به خصوص در سالهای اخیر مانند صلح حُدیبیه، فتح خیبر و رخدادهای پس از آن و هم چنین پیشجبینی های قرآن و امدادهای غیبی الهی، نقش پیامبر و شخصیت معنوی وی، دارا بودن قوای نظامی مؤثر و پا در رکاب و ایمان و توکل مسلمانان را می توان از عوامل اصلی فتح مکه دانست.

فتح مقتدرانه مکه توسط لشکریان اسلام موجب گردید که این مقطع حساس در تاریخ اسلام به عنوان نقطه عطفی به حساب آید و همواره از آن به عنوان سرمنشاء و خاستگاه بسیاری از فتوحات آتی اسلام یاد گردد. از نظر قرآن، اتمام نعمت بر پیامبر(ص) با این فتح آغاز شده که خود زمینه ساز دست یابی پیامبر(ص) به همه مقاصد بعثت و اهداف پیامبری بوده است. پیامبر اسلام (ص) با فتح بدون خونریزی مکه اثبات کرد که اسلام، نه تنها دین خشونت و اجبار نیست بلکه دین رافت و مهربانی است و با عفو عمومی و بخشش همگانی نمونه ای از اخلاق حسنه اسلامی را به نمایش گذاشت. این فتح علاوه بر فتوحات معنوی و اخلاقی، فتوحات فراوان دیگری نیز در پی داشت تا آن جا که جغرافیای اسلامی را که مختص مدینه بود به شکل قابل ملاحظه ای توسعه داد. پیامبر (ص) توانست با این پیروزی بر مکه و حکومت قریش تسلط یابد و اسلام را در آن جا به تثبیت برساند و به دنبال آن و از برکت این فتح، سرزمین های اطرف مکه که در تسلط قبیله هوازن بود مانند سرزمینهای بنی سعد، بنی خشم و بنی هلال را تحت سیطره حکومت اسلامی درآورد.

بنابر آنچه گفته شد، فتح مکه به رهبری مدبرانه پیامبر اکرم(ص) و قدرت بلامنازع لشکر مقتدر اسلام و ایمان و توکل بر خدا و استفاده از تاکتیک غافلگیری مشرکان صورت گرفت که همان منشاء        پیشرفت های بعدی و تمدن اسلامی در شبه جزیره عربستان و حتی در سایر ممالک گردید.

فهرست مطالب

عنوان                        صفحه

چکیده………………………………… 1

مقدمه………………………………… 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله………………………… 6

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………….. 6

3-1- پيشينه تحقيق………………………. 7

4-1- جنبه جديد بودن…………………….. 9

5-1- اهداف تحقیق……………………….. 9

6-1- سؤالات تحقیق……………………….. 10

7- 1- فرضیه ها…………………………. 10

8-1- ساماندهي تحقيق…………………….. 10

9-1-روش تحقيق………………………….. 11

10-1- روش گردآوري اطلاعات………………… 11

فصل دوم: موقعيت و جايگاه مكه و كعبه قبل از اسلام

1-2- موقعيت جغرافيايي جزيره العرب……….. 22

2-2- موقعيت جغرافيايي مكه………………. 23

3-2- موقعيت اقتصادي مكه…………………. 24

4-2- مكه در ادوار گذشته ……………….. 28

5-2- كوههاي اطراف مكه…………………… 28

6-2- دره هاي اطراف مكه………………….. 29

7-2- چگونگي بوجود آمدن خانه كعبه………… 43

1-7-2- حل مشكل…………………………. 43

8-2 چگونگي بوجود آمدن مسجد الحرام و اهميت آن 44

9-2- جايگاه كعبه نزد ملت ها…………….. 44

1-9-2- اعراب…………………………… 44

2-9-2- ايرانيان………………………… 45

3-9-2- يمني ها…………………………. 45

4-9-2- روميان………………………….. 46

10-2- جايگاه كعبه نزد اديان مختلف………… 47

1-10-2- يهود…………………………… 47

2-10-2- نصارا………………………….. 47

3-10-2- هندو…………………………… 48

4-10-2- صابئين…………………………. 48

5-10-2- چرا كعبه را كعبه ناميدند…………. 49

6-10-2- نام هاي كعبه در قرآن…………….. 50

7-10-2- چرا مكه را بكه ناميدند…………… 52

8-10-2- علت نام گذاري مكه به ام القري…….. 53

9-10- ويژگي هاي كعبه در قرآن…………….. 54

10-2- قسمتهاي مقدس كعبه…………………. 58

1-10-2- ملتزم………………………….. 58

2-10-2- مستجار…………………………. 58

3-10-2- شاذروان………………………… 58

40-10-2- حطيم………………………….. 59

5-10-2- حجر اسماعيل…………………….. 59

6-10-2- ناودان رحمت…………………….. 59

7-10-2- مقام ابراهيم……………………. 60

8-10-2- پرده كعبه………………………. 60

9-10-2- اركان كعبه……………………… 61

10-10-2- ركن حجرالاسود…………………… 61

فصل سوم: مكه در دوران اسلامي

1-3-  مكه از ظهور اسلام تا هجرت………….. 64

2-3- تاريخ پيامبر اسلام (ص) (ولايت، بعثت، دعوت) 66

1-2-3- كودكي و نوجواني………………….. 66

2-2-3- كليد شخصيت محمد(ص) در نوجواني و جواني 66

3-2-3- جواني…………………………… 67

4-2-3- ازدواج………………………….. 67

5-2-3- آغاز رسالت………………………. 68

6-2-3- دعوت خصوص- پنهاني و تبليغ عملي……. 68

7-2-3- انذار خويشاوندان و دعوت آشكار…….. 69

8-2-3- دعوت عمومي و آغاز صف بندي موحدان و مشركان در مكه   69

9-2-3- علل مخالفت با اسلام……………….. 70

10-2-3- اقدامات مشركان………………….. 70

11-2-3- شگردهاي مسالمت آميز……………… 71

12-2-3- نيرنگ هاي مردم فريب و مجمع تهمت هماهنگ    71

13-2-3- اقدامات عليه بنيان فكري نهضت……… 71

14-2-3- اقدامات عليه حاميان نهضت…………. 72

15-2-3- انزواي سياسي و محاصره اقتصادي ……. 73

16-2-3- توفيق دعوت در مكه و زمينه هاي هجرت به مدينه   74

17-2-3- آخرين توطئه و هجرت پيامبر(ص) به مدينه 74

3-3- هجرت و نقش ديني، اجتماعي و سياسي آن…. 75

1-3-3- تاسيس ملت و گسترش اسلام……………. 76

2-3-3- وحدت جامعه در سايه پيوند معنوي افراد. 77

3-3-3- همزيستي مسالمت آميز در قالب نخستين قانون اساسي 78

4-3- ماهيت جنگ هاي پيامبر (ص)…………… 78

1-4-3- تدابير جنگي……………………… 79

2-4-3- جريان نفاق و منافقان……………… 80

3-4-3- صلح حديبيه………………………. 82

4-4-3- بركات صلح حديبيه…………………. 89

5-4-3- اعلام جهاني رسالت…………………. 89

5-3- ايمان به راه راستين (مباهله)……….. 90

1-5-3- فتح مكه پايان قدرت سياسي مشركان در حجاز    90

2-5-3- چاره جويي قريش…………………… 93

3-5-3- دستور بسيج………………………. 94

4-5-3- به دام افتادن جاسوس………………. 96

5-5-3- حركت به سوي مكه………………….. 97

6-5-3- تاكتيك جالب ارتش اسلام…………….. 100

7-5-3- عباس ابوسفيان را از ميان اردوگاه مسلمانان مي برد   101

8-5-3- ابوسفيان در حضور پيامبر…………… 101

9-5-3- مكه بدون خونريزي تسليم مي شود…….. 102

10-5-3- ابوسفيان رهسپار مكه مي گردد………. 104

11-5-3- نيروهاي نظامي اسلام وارد شهر مي شوند.. 105

12-5-3- شكستن بتها شستشوي كعبه…………… 106

13-5-3- ورود سپاه اسلام به مكه و پرچمداري علي (ع)  107

14-5-3- بت شكني علي (ع) در فتح مكه……….. 108

15-5-3- پيامبر عفو عمومي اعلام مي كند……… 109

16-5-3- بلال اذان مي گويد………………… 109

17-5-3- پيامبر با خويشاوندان خود سخن مي گويد 110

18-5-3- سخنان تاريخي پيامبر در مسجدالحرام…. 111

19-5-3- جنايتگران دستگير مي شوند…………. 113

20-5-3- زنان مكه با پيامبر بيعت مي كنند…… 113

21-5-3- بتخانه هاي مكه و حوالي آن ويران مي شود    114

 

فصل چهارم: نقش فتح مكه در توسعه اسلام

1-4- موانع و مخالفين گسترش اسلام…………. 118

2-4- عوامل گسترش اسلام…………………… 118

3-4- فتح مكه، همان فتح مبين و فتح قريب…… 120

1-3-4- كساني كه بعد از فتح مكه به اسلام روي آوردند 121

2-3-4- تاثيرات فتح مكه در توسعه و تثبيت اسلام 123

4-4- نقش يهوديان و ديگر اديان و نگاه قبائل و موضع گيري آنها در قبال فتح مكه………………………….. 128

1-4-4- تحركات هوازن در مقابل اسلام و لشكركشي پيامبر(ص) به حنين……………………………………….. 128

2-4-4- غنايم جنگ و كشتگان……………….. 130

3-4-4- فتح آخرين سنگر مشركان(طائف)……….. 130

4-4-4- تسليم شدن مالك بن عوف…………….. 132

5-4-4- تقسيم غنايم……………………… 132

6-4-4- لشكركشي به شام(غزوه تبوك)…………. 133

7-4-4- گسترش اسلام در جزيره العرب در سال نهم و دهم 135

8-4-4- آخرين سرايا……………………… 137

9-4-4- وسعت و موقعيت جغرافيايي اسلام پس از فتح مكه تا رحلت پيامبر (ص)………………………………. 139

5-4- نتیجه گیری………………………… 140

منابع ……………………………….. 143

1 دیدگاه برای بررسی نقش و آثار فتح مكه در پيشبرد اسلام

  1. Uspsxa

    alternatives to allergy medication does benadryl make you sweat generic name for allergy pills

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo