بررسی نقش واسطه‌گری نیازهای روان‌شناختی بنیادی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده، شادکامی و احساس تنهایی

تعداد 92 صفحه فایل word

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱- مقدمه                                                                                                           ۱

۱-۲- بیان مسئله                                                                                ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                ۷

۱-۴- اهداف تحقیق                                                                             ۹

۱-۵- سؤال اصلی تحقیق                                                                       ۹

۱-۶- سؤال‌های فرعی تحقیق                                                                  ۹

۱-۷- تعاریف مفهومی متغیرها                                                                                ۱۰

۱-۷-۱- احساس تنهایی                                                                   ۱۰

۱-۷-۲- شادکامی                                                                          ۱۰

۱-۷-۳- نیازهای روان‌شناختی بنیادی                                                   ۱۱

 ۱-۷-۴- الگوهای ارتباطی خانواده                                                       ۱۱

۱-۸- تعریف عملیاتی متغیرها                                                                ۱۲

۱-۸-۱- احساس تنهایی                                                                   ۱۲

۱-۸-۲- شادکامی                                                                          ۱۲

۱-۸-۳- نیازهای روان‌شناختب بنیادی                                                   ۱۳

۱-۸-۴- الگوهای ارتباطی خانواده                                                        ۱۳

۱-۸-۵- عوامل دموگرافیک                                                               ۱۳

 عنوان                                                                                         صفحه

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق

۲-۱- مبانی نظری                                                                             ۱۴

۲-۱-۱- الگوهای ارتباطی خانواده                                                        ۱۴

۲-۱-۲- نیازهای روان‌شناختی بنیادی                                                   ۱۸

۲-۱-۳- احساس تنهایی                                                                   ۲۱

۲-۱-۴- شادکامی                                                                          ۲۳

۲-۲- پیشینه تحقیق                                                                          ۲۶

۲-۲-۱- پژوهش‌های مربوط به الگوهای ارتباطی خانواده،  احساس تنهایی و

     شادکامی                                                                                ۲۷

۲-۲-۲- پژوهش‌های مربوط به نیازهای روان‌شناختی بنیادی، احساس تنهایی و

 شادکامی                                                                                    ۳۱

۲-۲-۳- پژوهش‌های مربوط به الگوهای ارتباطی خانواده و نیازهای بنیادی روان

‌شناختی بنیادی                                                                             ۳۵

۲-۲-۴- پژوهش‌های مربوط به نقش واسطه‌ای نیازهای بنیادی روان‌شناختی بنیادی ۳۸

فصل سوم: روش تحقیق

                                                                                                         

۳-۱-  شرکت‌کنندگان در پژوهش و روش نمونه‌گیری                                     ۴۰

۳-۲-  ابزار پژوهش                                                                            ۴۱

۳-۲-۱- فرم کوتاه شده‌ی مقیاس احساس تنهایی رمانتیک و اجتماعی              ۴۱

۳-۲-۲- پرسشنامه‌ی شادکامی آکسفورد                                                 ۴۲

۳-۲-۳- مقیاس عمومی ارضای نیازهای بنیادی                                         ۴۳

عنوان                                                                                                            صفحه

۳-۲-۴- مقیاس تحدید نظر شده‌ی الگوهای ارتباطی خانواده                          ۴۴

۳-۳- شیوه‌ی اجرای آزمون                                                                   ۴۵

۳-۴- روش تجزیه و تحلیل آماری                                                            ۴۵

فصل چهارم: یافته‌ها

 

۴-۱- یافته‌های توصیفی                                                                       ۴۷

۴-۲- تحلیل آماری مربوط به سؤالات پژوهش                                              ۴۹

۴-۲-۱- پیش‌بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس الگوهای ارتباطی

 خانواده                                                                                      ۴۹

۴-۲-۲- پیش‌بینی نیازهای روان‌شناختی بنیادی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده ۵۱

۴-۲-۳-۱- پیش‌بینی احساس شادی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی

 با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده                                                       ۵۳

۴-۲-۳-۲- پیش‌بینی احساس تنهایی بر اساس نیازهای روان‌شناختی بنیادی

 با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده                                                       ۵۴

۴-۳- بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با متغیرهای پژوهش                              ۵۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

 

۵-۱- پیش‌بینی پیش‌بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس

 الگوهای ارتباطی خانواده                                                                      ۵۹

۵-۲- پیش‌بینی نیازهای روان‌شناختی بنیادی بر اساس الگوهای

 ارتباطی خانواده                                                                                ۶۳

عنوان                                                                                                            صفحه

۵-۳- پیش‌بینی احساس شادی و احساس تنهایی بر اساس نیازهای بنیادی

 روان‌شناختی با کنترل الگوهای ارتباطی خانواده                                            ۶۵

۵-۴- بررسی ارتباط عوامل دموگرافیک با متغیرهای پژوهش                              ۶۷

۵-۵- کاربردهای نظری و عملی                                                               ۶۹

۵-۶- محدودیت‌ها                                                                              ۷۰

۵-۷- پیشنهادها                                                                                ۷۰

 منابع فارسی                                                                                       ۷۱

 منابع لاتین                                                                                        ۷۵

پیوست ۱                                                                                            ۸۴

پیوست ۲                                                                                            ۸۵

پیوست ۳                                                                                            ۸۷

پیوست ۴                                                                                            ۸۹

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی نقش واسطه‌گری نیازهای روان‌شناختی بنیادی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده، شادکامی و احساس تنهایی”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...