بررسی رابطه خنده درمانی یوگایی و سلامت روان دختران و پسران جوان بین ۱۸ـ ۴۰ سال

تعداد 121 صفحه فایل word

چکیده

هدف از بررسی این پژوهش بررسی تأثیر خنده درمانی یوگایی بر سلامت روان دختران و پسران 18 ـ 40 سال می باشد.

طرح تحقیق این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پيش‌آزمون و پس‌آزمون  باگروه کنترل است.در این پژوهش جامعه آماری، افرادی بودند که از باشگاه خنده درمانی جلائیان واقع در تهران، خیابان فرجام استفاده می کردند، می باشد. تعداد جامعه آماری مورد بررسی 100نفر بود. حجم گروه نمونه بر اساس جدول مورگان 100 نفر بود . با توجه به صدک های شمول که دامنه سنی می باشد 50 نفر انتخاب شدند . لازم به ذکر است که صدک مشمول عبارت است از : دامنه سنی ( 20 تا 40 سال) .ابزار پژوهش در این پروژه، پرسشنامه سلامت روان scl-90 و دوره خنده درمانی یوگایی به مدت دو ماه می باشد. با توجه به مقدار t به دست آمده (84/29) ( به طور مستقیم) در سطح 000/0 معنادار می باشد . بنابراین می توان گفت که بین دو بخش پیش آزمون و پس آزمون از نظر ملاک سلامت روان تفاوت معناداری وجود دارد . در واقع فرضیه تأیید می شود. با در نظر گرفتن میزان میانگین سلامت روان در پیش آزمون و پس آزمون  متوجه می شویم که دوره های خنده درمانی که افراد گذرانده اند در افزایش سلامت روان افراد نمونه تأثیر گذارد بوده است. ولی تفاوتی بین دختر و پسر از لحاظ میزان سلامت روان و اختلال مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: خنده درمانی یوگایی، سلامت روان.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                  صفحه

                                                                                                                                     فصل اول: مقدمه و کلیات پزوهش

۱۰

مقدمه

۱-۱

۱۱

بیان مسئله

۱-۲

۱۲

اهمیت وضرورت تحقیق

۱-۳

۱۵

اهداف تحقیق

۱-۴

۱۵

سوالات پژوهش

۱-۵

۱۵

فرضیه ها

۱-۶

۱۵

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱۸

مقدمه

۲-۱

۱۹

خنده درمانی

۲-۲

۲۶

خنده از نظر علم روانشناسی

۲-۳

۲۹

رویکردها

۲-۴

۳۴

چارچوب عصب ـ روان شناختی

۲-۵

۳۹

رویکرد زبانشناختی

۲-۶

۴۲

رویکرد جامعه شناسی

۲-۷

۴۲

عوامل موثر بر سلامت روان

۲-۸

فصل سوم: روش پژوهش

۹۸

طرح تحقیق

۳-۱

۹۸

آزمودنی های پژوهش

۳-۲

۹۸

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

۳-۳

۱۰۱

روند اجرای پژوهش

۳-۴

۱۰۱

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۵

 

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۱۰۲

آمار توصیفی و آمار استنباطی

۴-۱

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۱۱۱

نتیجه گیری

۵-۱

۱۱۶

محدویدت های تحقیق

۵-۲

۱۱۶

پیشهادات تحقیق

۵-۳

۱۱۷

فهرست منابع و ماخذ

 

۱۱۸

ضمائم

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی رابطه خنده درمانی یوگایی و سلامت روان دختران و پسران جوان بین ۱۸ـ ۴۰ سال”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...