بررسی تحلیلی حدیقه سنایی براساس مدل هرمنوتیکی شلایرماخر

تعداد 161 صفحه فایل word

چکیده

علم هرمنوتیک طی چند قرن اخیر توانسته است در قالب یک دانش یا علم، جایگاه ویژه ای در حوزه‏ی علوم بشری برای خود بیاید. در بررسی علم هرمنوتیک حوزه‏های مختلفی قابل بحث است. یکی از مهم‏ترین حوزه‏های علم هرمنوتیک، تأویل شعر و متون ادبی است. شلایرماخر یکی از نظریه‏پردازان بزرگ آلمانی است که نظریات وی، در باب تأویل و بررسی متونِ اندیشمندان در فهم متون عرفانی و مذهبی یاری رسانده است‏. هرمنوتیك در نگاه شلایرماخر فن فهم هر گفته‏ای در زبان است و مختص رشته یا اثری خاص نیست. در هرمنوتیك او، هر متنی بیش از یك معنا، آن هم معنایی قطعی و نهایی ندارد. آثار سنایی غزنوی جایگاه ویژه‏ای در ادبیات و شعر فارسی دارند، و به دلیل استفاده فراوان سنایی از آیات، احادیث در اصطلاحات عرفانی به ویژه در شعر- به طور مستقیم و غیر مستقیم – می‏توان اشعار وی را از منظر هر منوتیکی تحلیل کرد. در این پایان‏نامه بر آنیم تا اشعار «حدیقه‏الحقیقه» سنایی را بر اساس نظریه‏ی هرمنوتیک شلایرماخر مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم و در آن از روش توصیفی – تحلیل استفاده می‏شود. نتایج حاصل نشان داد که از میان پنجاه و سه بیت شعری که از این کتاب استخراج گردید، هشتاد و نه مورد واژه و اصطلاح قابل تأویل دیده شد که گاه به آیه‏ای قرآنی، گاه به اصطلاحی عرفانی، و در مواردی اشاراتی به علوم طب، نجوم و … دارد و با مدل هرمنوتیکی دستوری و فنی،  می‏توان در تأویل اشعار سنایی استفاده کرد.

کلید واژه‏‏ها: عرفان، هرمنوتیک، تأویل، حدیقه‏الحقیقه، شلایرماخر، سنایی غزنوی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۴

۱-۳ سوالات تحقیق. ۶

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۷

۱-۵ پیشینه‏ی تحقیق. ۷

۱-۶ اهداف تحقیق. ۷

۱-۷ فرضیه‌های تحقیق. ۸

۱-۸ تعاریف واژه‏های کلیدی.. ۸

۱-۹ حدود و قلمرو تحقیق. ۹

فصل دوم: بنیاد نظری

۲-۱ مقدمه. ۱۱

۲-۲ هرمنوتیک… ۱۱

۲-۲-۱ معنای لغوی هرمنوتیک… ۱۱

۲-۲-۲ معنای اصطلاحی هرمنوتیک… ۱۳

۲-۲-۳ اهمیت هرمنوتیک… ۱۵

۲-۲-۴ پیشینه‏ی علم هرمنوتیک… ۱۵

۲-۲-۵ انواع هرمنوتیک… ۱۷

۲-۲-۵-۱ تقسیم‏بندی خاص و عام. ۱۷

۲-۲-۵-۲ تقسیم‏بندی کارکردی.. ۱۸

۲-۲-۵-۲-۱ هرمنوتیک متن.. ۱۸

۲-۲-۵-۲-۲ هرمنوتیک فلسفی.. ۱۸

۲-۲-۵-۲-۳ هرمنوتیک انتقادی.. ۲۱

۲-۲-۵-۳ تقسیم‏بندی دوره‏ی تاریخی.. ۲۴

۲-۲-۵-۳-۱ هرمنوتیک کلاسیک… ۲۵

۲-۲-۵-۳-۲ هرمنوتیک مدرن یا فلسفی.. ۲۷

۲-۲-۵-۳-۳ هرمنوتیک پسامدرن. ۳۰

۲-۲-۶ میدان علم هرمنوتیک… ۳۰

۲-۲-۷ هرمنوتیک شلایرماخر. ۳۱

۲-۲-۸ نظریات هرمنوتیکی شلایرماخر. ۳۴

۲-۲-۸-۱ عمومیت سوء فهم. ۳۴

۲-۲-۸-۲ زبان و هرمنوتیک… ۳۶

۲-۲-۸-۳ گفتگو و هرمنوتیک… ۳۷

۲-۲-۸-۴ چرخه‏ی هرمنوتیک… ۳۷

۲-۲-۹ مفاهیم مرتبط با هرمنوتیک… ۳۸

۲-۲-۹-۱ تفسیر. ۳۸

۲-۲-۹-۲ تعدد قرائت.. ۴۰

۲-۲-۹-۲-۱ تفسیرپذیری قرآن. ۴۱

۲-۲-۹-۳ فهم. ۴۳

۲-۳ تأویل. ۴۴

۲-۳-۱ انواع تأویل. ۴۶

فصل سوم: شرح احوال و آثار سنایی و شلایرماخر

۳-۱ مقدمه. ۴۹

۳-۲ شرح احوال و آثار سنایی.. ۴۹

۳-۲-۱ دین و مذهب سنایی.. ۵۲

۳-۲-۲ افق‏ها و اندیشه‏های سنایی.. ۵۵

۳-۲-۳ سنایی از دیدگاه بزرگان علم و ادب.. ۵۸

۳-۲-۴ آثار سنایی.. ۵۹

۳-۲-۵ ویژگی شعر سنایی.. ۶۱

۳-۳ شرح احوال و آثار شلایرماخر. ۶۵

۳-۳-۱ آثار شلایرماخر. ۶۷

فصل چهارم: تحلیل اشعار حدیقه‏الحقیقه سنایی بر اساس نظریه‏ی شلابرماخر

۴-۱ مقدمه. ۷۰

۴-۲ تحلیل اشعار حدیقه‏الحقیقه سنایی بر اساس نظریه‏ی شلابرماخر. ۷۰

فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری.. ۱۴۷

۵-۲ پیشنهادها ۱۴۸

منابع. ۱۴۹

Abstract 155

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بررسی تحلیلی حدیقه سنایی براساس مدل هرمنوتیکی شلایرماخر”
قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...