09371890624
ashkan0333@gmail.com

بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی، حافظه شرح‌حال و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به اعتیاد مواد محرک

تعداد 105 صفحه فایل word

چکیده

مقدمه:  هدف پژوهش جاری بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار در ارتقاء بخشی از قابلیت‌های شناختی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر این پژوهش سعی دارد تا مشخص کند تا چه میزان درمان اجتماع مدار قدرت بازتوانی شناختی را در میان افراد مبتلاء دارد.

روش و ابزار: به همین منظور با روش نمونه‌گیری هدفمند یک گروه ۲۷ نفری از مصرف‌کنندگان مواد محرک که در مرکز درمان اجتماع مدار شهر تهران پذیرش‌شده بودند، انتخاب شدند. و در هنگام ورود، پیش‌آزمون و در خاتمه درمان پس‌آزمون،‌روی این افراد انجام شد. از پرسشنامه‌های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، حافظه شرح‌حال و آزمون­های فراخانی ارقام، کارت‌های ویسکانسین، برج لندن و آزمون استروپ برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که افراد مقیم مرکز در خاتمه درمان با بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، اختصاصی شدن حافظه شرح‌حال و بهبود کارکردهای اجرایی همراه هستند.

بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر اثربخشی درمان اجتماع مدار را در کارکردهای اجرایی، حافظه شرح‌حال و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان نشان می دهد.

کلیدواژه: اثربخشی، درمان اجتماع مدار، کارکردهای اجرایی، حافظه شرح حال، تنظیم شناختی هیجان، اعتیاد، مواد محرک

فهرست مطالب

کلیات پژوهشی

۱-۱.­ مقدمه. ۲

۱-۲. بیان مسئله. ۲

۱-۳. اهمیت و ضرورت پژوهش۷

۱-۴. اهداف پژوهش۸

۱-۴-۱. هدف کلی.. ۸

۱۴-۲. اهداف فرعی.. ۹

۱-۵. سوال های پژوهش۹

۱-۶. فرضیه های پژوهش۹

۱-۷. تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها ۹

۱-۷-۱. تعاریف مفهومی.. ۹

۱-۷-۲. تعارف عملیاتی.. ۱۰

پیشینه و ادبیات پژوهشی

۲-۱. اعتیاد. ۱۳

۲-۱-۱. اعتیاد به مواد محرک.. ۱۴

۲-۱-۲. تاثیرات مواد محرک.. ۱۴

۲-۱-۳. اختلال مصرف مواد محرک و سندرم ترک.. ۱۵

۲-۱-۴. شیوع مصرف مواد ترک.. ۱۶

۲-۱-۵. درمان های روانشناختی و مواد ترک.. ۱۶

۲-۲. هیجان.. ۱۸

۲-۲-۱. تنظیم هیجان.. ۱۸

۲-۲-۲. اهمیت تنظیم هیجان.. ۱۹

۲-۲-۳. تنظیم شناختی هیجان.. ۲۰

۲-۲-۴. تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد. ۲۱

۲-۳. حافظه شرح حال. ۲۲

۲-۳-۱. انواع حافظه شرح حال. ۲۳

۲-۳-۲. کارکرد حافظه شرح حال. ۲۳

۲-۳-۳. سن و حافظه شرح حال. ۲۳

۲-۳-۴. مدل های ساختاری حافظه شرح حال. ۲۵

۲-۳-۵. بنیاد عصب شناختی حافظه شرح حال. ۲۶

۲-۴. کارکردهای اجرایی.. ۲۷

۲-۴-۱. قشر پیشانی ۲۹

۲-۴-۲. کارکردهای اجرایی در اعتیاد. ۳۱

۲-۵. درمان اجتماع مدار. ۳۲

۲-۵-۱. تعریف درمان اجتماع مدار. ۳۳

۲-۵-۲. دیدگاه های درمان اجتماع مدار و وابستگی روانی.. ۳۴

۲-۵-۳. انواع درمان های غیردارویی در درمان اجتماع مدار   ۳۵

۲-۵-۴. دیدگاه درمان اجتماع مدار درمورد فرد معتاد. ۳۸

۲-۵-۵. دیدگاه درمان اجتماع مدار به بهبودی و زندگی سالم. ۳۸

۲-۵-۶. رویکرد اجتماعی در درمان اجتماع مدار. ۳۹

۲-۵-۷. عناصر درمانی و آموزش۴۰

۲-۵-۷-۱. سرپرست ها و همتاها در درمان اجتماع مدار. ۴۰

۲-۵-۸. مراحل برنامه. ۴۱

۲-۵-۸-۱. مرحله آشنایی.. ۴۰

۲-۵-۸-۲. مرحله درمان.. ۴۲

۲-۵-۸-۳. مرحله ورود مجدد. ۴۲

۲-۵-۹. روش های درمان اجتماع مدار. ۴۳

۲-۵-۱۰. مقیمان در درمان اجتماع مدار. ۴۵

۲-۶. پیشینه پژوهش۴۶

۲-۶-۱. پیشینه خارجی.. ۴۶

۲-۶-۲. پیشینه داخلی.. ۴۷

روش پژوهش

۳. روش۵۰

۳-۱. طرح پژوهش۵۰

۳-۲. ملاحظات اخلاقی.. ۵۰

۳-۳. ملاک های انتخاب نمونه. ۵۰

۳-۴.جامعه آماری.. ۵۱

۳-۵. نمونه و روش نمونه گیری.. ۵۱

۳-۶. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۵۲

۳-۶-۱. روش تحلیل داده ها ۵۲

۳-۶-۲. ابزار. ۵۲

۳-۷.  فرایند پژوهش۵۸

یافته های پژوهش

۴.  تجزیه تحلیل داده ها ۶۰

۴-۱.  اطلاعات توصیفی.. ۶۰

۴-۲.  تجزیه تحلیل داده ها در راستای فرضیه های پژوهش۶۱

بحث و نتیجه گیری

۵-۱-۱.  فرضیه اول. ۶۸

۵-۱-۲.  فرضیه دوم. ۷۱

۵-۱-۳.  فرضیه سوم. ۷۲

۵-۲. محدودیت های پژوهش۷۲

۵-۳. پیشنهادات پژوهش۷۴

۵-۳-۱.  پیشنهادات پژوهشی.. ۷۴

۵-۳-۲.  پیشنهادات کاربردی.. ۷۴

منابع. ۷۵

فهرست جداول

جدول ۴-۱: نوع ماده مصرفی آزمودنی ها ۶۰

جدول ۴-۲: اطلاعات توصیفی وضعیت تحصیلاتی آزمودنی ها ۶۲

جدول ۴-۳: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. ۶۱

جدول ۴-۴: نتایج آزمون تی جفت شده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. ۶۱

جدول ۴-۵: نتایج آزمون تی جفت شده آزمون استروپ.. ۶۳

جدول ۴-۶: نتایج آزمون تی جفت شده آزمون کارت های ویسکانسین.. ۶۴

جدول ۴-۷: نتایج آزمون تی جفت شده آزمون فراخانی ارقام. ۶۴

جدول ۴-۸: نتایج آزمون تی جفت شده آزمون برج لندن. ۶۵

جدول ۴-۹: نتایج آزمون تی جفت شده آزمون حافظه شرح حال. ۶۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی اثربخشی درمان اجتماع مدار بر کارکردهای اجرایی، حافظه شرح‌حال و تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به اعتیاد مواد محرک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...