%41تخفیف

دانلود پروژه: باغ موزه دفاع مقدس با رویکرد مانومنتالیسم (یادمان گرایی)

تعداد 142صفحه فایل word قابل ویرایش

مقدمه:

ارزش‌هاي دفاع مقدس بخشي از ارزش هاي اجتماعي در جامعه اسلامي محسوب مي‌شوند كه در مقطع زماني خاصي به عنوان ارزش مطرح شده و حال با گذشت زمان ، اهميت حفظ آنها مسئله‌اي اجتماعي است ، ‌مسئله‌اي كه لازم است تا با برخورد مناسب از سوي برنامه‌ريزان فرهنگي و شركت فعالانه در جريان « اشاعه فرهنگي » همراه شود .

اكنون با گذشت چندین سال از دوران دفاع مقدس ، در بين بسياري از گروه ‌هاي جامعه از جمله بسجيان ، رزمندگان، جانبازان،آزادگان ، خانواده شهدا و ساير خانواده‌هاي مذهبي، شاهد ‌نگراني‌هايي در زمينه حفظ و پاسداري از ارزش‌هاي فرهنگي و معنوي دفاع مقدس در دو وجه هستيم ، اول ؛ حفظ ، به نحوي كه اين نگراني در زمان ما تبديل به مسئله‌اي اجتماعي با دو وجه اساسي شده است؛ نخست چگونگي حفظ ارزش‌هاي فرهنگي پديد آمده در دوران دفاع مقدس و ديگري نحوه عملكرد حاملان اين گونه ارزش‌ها ، زيرا سرنوشت اين گروه‌هاي بزرگ اجتماعي وابسته به دارايي ارزشمندي است، كه حامل آن هستند.دبحث از ارزش‌ها بحثي فرهنگي است و به اعتقاد جامعه‌شناسان اصولا فرهنگ قابل برنامه‌ريزي نيست، بنابراين سخن از چگونگي حفظ ارزش‌ها  نيز بي‌معنا و دخالت در روند طبيعي تكامل فرهنگي جامعه است.

گروهي ديگر معتقدند كه چون فرهنگ، مقوله‌اي ساخته دست بشر است، لذا برنامه‌پذير است و منظور از آن زمينه‌سازي و تسهيل حركت فرهنگي جامعه به سوي اهداف معين است.

در جامعه ما ارزش‌هاي معنوي و فرهنگي دفاع مقدس به سطح ارزش اجتماعي ارتقا يافته‌است.

ارزش‌هاي دفاع مقدس مانند ايثار، شهادت‌طلبي و … هر چند ارزش‌هايي ديني و عاطفي هستند اما تبلور آنها از نوع ارزش اجتماعي است ، به خصوص در سال‌هاي مياني و پاياني دفاع مقدس كه اين ارزش‌ها شكل شفافتري به خود گرفتند و تا اعماق لايه‌هاي اجتماعي و دورترين مناطق جغرافيايي حتي روستاها گسترش يافتند. از سوي ديگر اين ارزش‌ها محصول مشاركت در حل مشكلي اجتماعي به نام جنگ هستند نه مشكلي فردي يا گروهي.

ارزش‌هاي دفاع مقدس باتوجه به جاذبه خاصي كه دارند مي‌توانند در فضاي جديد با قالبي مناسب به عرصه گفتمان فرهنگي وارد شوند. اين ارزشها به دليل   بهره مندي ازعناصر قدرتمند ، براي ماندگاري و دروني شدن ناگزير از ورود به فرايند اشاعه فرهنگي هستند يعني بايد عناصري را وام دهند و عناصري را وام گيرند. وگرنه نه تنها پذيرفته نمي‌شوند بلكه براي آنها بهايي تعيين نخواهد شد.

موضوع:

باغ موزه دفاع مقدس با رویکرد مانومنتالیسم (یادمان گرایی)

 ((فهرست مطالب))

مقدمه: 9

بيان مسأله : 11

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: 13

جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 14

اهداف : 14

اهداف کلی: 14

اهداف اختصاصی : 15

سؤالات تحقیق: 15

فرضيه‏هاي تحقیق: 15

روش شناسی تحقیق: 16

متغيرها: 16

متغیر مستقل: 16

متغیر وابسته: 17

فصل اول ادبیات نظری: 0

1-2- احیاء فرهنگ ایثار : 1

1-3- یادمان گرایی: 1

1-4- اهداف پیش روی پژوهش : 2

1-4-1- اهداف کلی : 3

1-4-2- اهداف اختصاصی.. 3

فصل دوم مبانی نظری : 4

2-1- مقدمه : 5

یادمانMonument 7

2-2-1- روش جزء بینی.. 9

2-2-2- زیبیی شناسی نمادین و بیان نمادها 16

2-2-3- زیبایی شناسی نمادین: 18

2-2-4- ماهیت معانی نمادین.. 19

2-2-5- نشانه شناسی.. 20

2-2-6- قابلیت نمادها 22

2-3- معانی محیط ساخته شده 25

2-3-1- پیکره بندی بنا 25

2-3-2- پیکره بندی های فضایی.. 27

2-3-4- مصالح ساختمانی.. 28

2-3-5- ماهیت روشنایی.. 29

2-3-6- رنگ…. 31

2-3-7- محیط غیر بصری.. 32

2-3-8- معنای غیر مادی محیط شناخته شده 32

2-3-9-  ابعاد زیبا شناختی.. 34

2-3-10- فراگیری معانی نمادین و ارزش های عاطفی.. 35

2-3-11- نظریه ی سیمای شناختی.. 35

2-2-  رویکرد یونگی نمادگرایی.. 37

2-4-1- مدل های رفتار گرا 38

2-4-2- مدل اکولوژیک ادراک و شناخت… 38

2-4-3- مدل اکولوژیک نمادگرایی محیط . 39

2-5- مصر. 45

2-8-  ورود به عصر مدرنیته. 51

2-9-  نمادگرایی در معماری اسلامی ایران.. 51

2-9-1- رابطه اسلام با معماری و نمادپردازی در ملل مسلمان چیست؟ 52

2-9-2- بیان نمادین در تزئینات در معماری اسلامی.. 54

2-9-3- بیان نمادین در پای بست های معماری اسلامی.. 59

2-9-4-  مسجد کاملترین نماد معماری اسلامی.. 59

فصل سوم مبانی طرح: 65

3-1- معرفی مختصر نمونه های داخلی.. 66

3-1-1 مقدمه. 66

3-1-2- موزه دفاع مقدس همدان.. 67

3-1-3- محتویات موزه همدان.. 71

3-1-3-1- فضاي بيروني.. 71

3-1-3-2- ورودي موزه 71

3-1-3- موزه شهید کرمان.. 73

3-1-4- آشنایی با باغ موزه دفاع مقدس – تهران.. 76

3-1-5- موزه جنگ خرمشهر. 77

3-1-6- نتیجه گیری مقدماتی.. 78

3-2- معرفی مختصر نمونه های خارجی با ذکر محاسن و معایب آنها . 78

3-2-1- موزه جنگ مسکو. 78

3-2-2- درموردجنگ موریانا 81

3-2-3- موزه جنگ منچستر – Imperial War Museum… 82

3-2-4- فرهنگسرای جنگ عراق.. 86

3-2-5- موزه کره شمالی.. 86

3-2-6- موزه جنگ روسيه. 87

4-3-2- تدوین و تنظیم جداول برنامه فیزیکی پروژه 87

فصل چهارم مبانی مکان: 94

4-1- معرفی مختصر شهر و مکان قرار گیری پروژه (تاریخچه – تاریخ معماری منطقه) 95

4-1-1- ويژگيهاي جغرافيائي شهر کرمانشاه 95

4-1-2-  نقشه استان کرمانشاه 95

4-1-3- پیشینه تاریخی  نام کرمانشاه 96

4-2- معرفی محله وشبکه دسترسی اطراف وکاربری اطراف زمین پروژه 96

4-2-1 مقدمه. 96

4-3- معرفی زمین پروژه (ابعاد + مساحت + شیب و…..) 97

4-3-1- معرفی پروژه: 97

4-4 – معرفی وضع موجود کاربری های مشابه در شهر مورد نظر. 98

4-4-1- مقدمه. 98

4-4-2- معرفی موزه ها و مراکز فرهنگی استان کرمانشاه 98

4-4-2-1-  موزه شهدا (مرکز فرهنگی و گنجینه شاهد) 98

4-4-2-2- موزه دفاع مقدس کرمانشاه 98

4-4-2-3- موزه یادمان عملیات مرصاد. 99

4-5-  معرفی مختصر عوامل اقلیمی.. 100

4-5-1-  مقدمه. 100

4-6- معرفی مختصر عوامل محیطی.. 102

4-6-1- توپوگرافي.. 102

4-6-2- آب هاي سطحي.. 102

4-6-3- آب هاي زيرزميني.. 102

4-6-4-  مطالعات زمين شناسي.. 102

4-6-5 –  خطر زمين لرزه 103

4-7 – معرفی عوامل” فرهنگی ” تاریخی ” مذهبی ” قومی” (در صورت لزوم ومتناسب با نوع پروژه) 103

4-7-1-  اهداف کلی: 103

4-7-1-2- معرفی آثار: 103

4-7-1-3- پیش از اسلام. 103

4-7-1-4- دوره اسلامی.. 104

4-8 – معرفی عوامل جمعیتی واجتماعی.. 105

4-8-1- معرفي پتانسيل هاي فرهنگي- اجتماعي.. 105

4-8-2- شناخت جمعيت مخاطب پروژه : 105

4-8-3- نتيجه گيري مقدماتی.. 106

فصل پنجم روند طراحی: 107

5-1- فرآیند طراحی : 108

5-1-1- ایده های  مطرح شده جهت طراحی این ساختمان.. 109

5-2-روند طراحی.. 110

5-3- انتخاب و معرفی شیوه ی معماری مناسب پروژه. 113

5-4- معرفی فضاهای اصلی ، ریز فضاها و سطوح و متراژ آنها . 113

5-4-1- معرفی ساختمانهای پروژه در سایت. 114

5-4-2- معرفی فضاهای اصلی مجموعه موزه جنگ…. 114

5-5- تدوین و تنظیم جداول برنامه فیزیکی پروژه . 115

5-5-1-  انواع فعاليتهاي مجموعه : 115

5-6- انتخاب ومعرفی سازه ی مورد نظردر پروژه 121

5-7- انتخاب و معرفی تاسیسا ت مکانیکی مناسب پروژه . 123

5-7-1- آکوستیک…. 123

5-8- انتخاب و معرفی سیستم های ایمنی . امنیتی. الکتریکی . 124

5-9- معرفی سایر تاسیسات مورد نظر در پروژه نظیر اطفاء حریق . پله فرارو……. 124

5-9-1- ایمنی در برابر آتش سوزی.. 124

منابع : 126

1 دیدگاه برای دانلود پروژه: باغ موزه دفاع مقدس با رویکرد مانومنتالیسم (یادمان گرایی)

  1. Wnpmii

    piriton allergy tablets canada alternative allergy treatment options prescription allergy medication without antihistamines

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo